Hallå där Stina Svensson!

IMG_1524

Stina Svensson.

Nu är det ett drygt halvår sedan Fi kom in i kommunfullmäktige (KF) och Stina Svensson blev ledamot och gruppledare för Fi. Vi träffar henne för att fråga hur arbetet går och vad Fi gör för skillnad i KF. 

Hur har den här första tiden varit?

Den har varit otroligt intensiv. Från de första trevande stegen i maktens korridorer till att förhandla om kommunens budget. Vi har fått lära oss allt från början.

Hur kändes det på valdagen i september 2014 och det stod klart att Fi kom in?

Det var ett enda segerrus. Men ganska snart kom alla frågorna. Vad händer nu? Vem ska vi kontakta? Ska vi kontakta någon? Sedan kom samtal om samverkan ganska snabbt igång med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Och ni kastades in i ett budgetarbete?

Ja precis. Redan innan vi blev invalda i kommunfullmäktige (KF) fanns en färdig budget med politiska förslag som KF klubbat igenom. Den budgeten skulle sedan kompletteras efter valet.

Vi gick till val på ökade satsningar på kvinnojourer, ekonomiskt bistånd till EU-migranter och papperslösa, normkritisk pedagogik i skolan och enkelt avhjälpta hinder. Genom samtal med S, Mp och V fick vi in en del av dessa frågor. Göteborg har de senaste åren arbetat på ett erkänt bra sätt med mänskliga rättigheter (MR) och vårt mål var att förstärka detta arbete ytterligare genom exempelvis dessa satsningar.

Kunde Fi påverka budgeten?

Vi är otroligt stolta och glada över att vi faktiskt fick igenom satsningar och ökade resurser på våra prioriterade områden. Till exempel förstärkte vi den kompletterande budgeten med sex miljoner till kvinnojourerna, som så desperat behöver ökade resurser. Vi fick också igenom frågan om satsning på enkelt avhjälpta hinder för att Göteborg ska bli en mer tillgänglig stad för alla, och satsning på normkritisk kompetens för skolpersonal samt stöd till papperslösa.

Med tanke på att Fi endast har tre mandat i KF är vi väldigt nöjda med att vi så tydligt kunde göra avtryck i den kompletterande budgeten.

Fi har ju endast tre av 81 mandat. Har Fi egentligen något att säga till om?

Det är klart att vi hade kunnat påverka ännu mer om vi haft fler mandat. Våra tre ska jämföras med Socialdemokraternas 20, Miljöpartiets nio och Vänsterpartiets åtta mandat. Det är ju ett givande och tagande när vi ska komma överens om en budget. Vi fick inte plats i kommunstyrelsen (KS) och alla vi ledamöter och ersättare i Fi arbetar fortfarande ideellt med politiken och vi har heltidsjobb vid sidan av våra förtroendeuppdrag. Med tanke på det och att det var helt nytt för oss att jobba politiskt på detta sätt är vi nöjda och stolta över det vi hittills har åstadkommit.

Sedan har vi märkt att vi genom samverkan med S, Mp och V får igenom konkreta förslag inom MR-området. Vår utgångspunkt är ju att förstärka arbetet med de mänskliga rättigheterna i staden. Vi märker att bara vår närvaro i KF och nämnderna gör att politiker från andra partier påminns om MR-frågorna och vikten av att inkludera alla maktordningar när politiken utvecklas. Det är också politiker från andra partier som visat uppskattning för att vi lyfter upp olika maktordningar i debatter.

Vad händer härnäst?

Vi kommer nu påbörja planeringen för de kommande tre åren med utåtriktad verksamhet, besök hos organisationer och föreningar, förvaltningar, arbetsplatser, fackförbund m.m. Och framförallt fortsätta med våra homepartyn. Det går alltid att boka en feminist!

Vi fortsätter också så klart att enträget driva feministisk politik. Att se till att de olika maktperspektiven aldrig tillåts glömmas bort när politiska beslut i vår stad fattas ser vi som ett av våra viktigaste uppdrag.

 

F! Göteborg