Utbildning om medborgardialog

Julia och Tibbe var på en heldagsutbildning om medborgardialog som kommunen anordnade inom ramen för arbetet med social hållbarhet. Dagen bjöd på föreläsningar av forskare, SKL (Sveriges kommuner och landsting) och gruppdiskussioner där vi blandades med politiker och tjänstepersoner av olika färger och expertområden. Vi lärde oss mycket men framförallt väckte dagen många tankar. Medborgardialog är inte så enkelt som det låter, att vi politiker ska ut och prata med invånarna. Några funderingar vi tar med oss:

  • Vilka röster hörs respektive inte? Det tenderar ofta att bli de som hörs som redan är välsituerade i samhället. Ensamstående mammor som inte har tid att gå på möten på kvällstid exempelvis – hur får vi tag på dem?
  • Hur göra när olika gruppers intressen står emot varandra? Vi kan troligen inte tillfredsställa allas önskningar! Olika grupper kan också ha väldigt olika verklighetsbild, vilket kan skapa konflikter mellan grupper. Är vårt uppdrag i medborgardialogen då också att skapa dialog mellan medborgare?
  • Förhållandet mellan lokala frågor och hela staden-perspektiv. Kanske är det enklare för enskilda att engagera sig i enstaka frågor, exempelvis nedläggningen av den skola ens barn går på – men det kan bli svårt att se konsekvenserna för andra frågor i staden. Medborgardialog kanske därför även handlar om att folkbilda om komplexiteten i politiska processer?

 

Gudrun Tiberg och Julia Bahner

Gudrun Tiberg och Julia Bahner

F! Göteborg

Lämna ett svar