GP Debatt: Normkritik är vårt demokratiska ansvar

Publicerat på GP Debatt 28 april 2015 som replik på Normkritiken, 26/4: Om vi fortsätter reproducera bilden av det som anses vara det normala får de som bryter normen en tuffare väg att gå, skriver de Rödgrönrosa i Göteborg.

Normkritik handlar om att synliggöra de strukturer som gör att några känner sig mer inkluderade i samhället än andra, att ifrågasätta vad som anses vara normalt eller inte. Göteborgs stads personalpolitik såväl som service till medborgarna ska präglas av mänskliga rättigheter, likabehandling och motverka diskriminering, då är normkritik ett måste.

Detta verkar vara något som Lars Åberg missat när han angriper normkritiken. Åberg efterlyser ”det större demokratiska perspektivet” om hur vi gör alla människor delaktiga i samhället. Men för att åstadkomma verklig delaktighet måste vi först se och förstå roten till utanförskapet. Vad är det som gör att olika grupper av människor har lägre deltagande i samhällslivet till följd av sitt kön, könsidentitet, sexuella läggning, etnicitet, funktionalitet, ålder, klass eller trosuppfattning.

Hade sämst upplevelser

Göteborgs stads medarbetarenkät 2014, som för första gången gav möjlighet att ange ett annat kön än kvinna och man, visade att just den grupp som angav ”annat kön” hade sämst upplevelser av sin arbetsmiljö och i högre grad utsatts för kränkningar. Att stärka denna grupps rättigheter och delaktighet handlar inte om att skydda olika minoriteters ”kulturella identiteter”, utan om att få syn på det som reproducerar exkludering för att sedan kunna utforma mer inkluderande miljöer.

Göteborgs stad vill inte visa verkligheten, menar Åberg. Men så är inte fallet. Om vi fortsätter reproducera bilden av det som anses vara det normala får de som bryter normen en tuffare väg att gå. Därför är det viktigt att inte alltid porträttera en VD som en vit medelålders man, för så ser inte verkligheten ut. Göteborgs stad ska spegla den mångfald som befolkningen faktiskt består av.

Detta är ett demokratiskt ansvar som vi i det rödgrönrosa styret tar på största allvar. Därför kommer vi fortsätta arbetet med mänskliga rättigheter och normkritik – för att skapa en stad där alla göteborgare blir synliggjorda, inkluderade och delaktiga.

Mariya Voyvodova (S)

biträdande kommunalråd med ansvar för mänskliga rättigheter

Julia Bahner (F!)

ledamot kommunfullmäktige

Bosse Parbring (MP)

ledamot Västra Götalandsregionens kommitté för rättighetsfrågor

Daniel Bernmar (V)

kommunalråd med ansvar för demokratifrågor

F! Göteborg