Staden vi vill ha

Text: Julia Bahner

Idag träffade representanter från de rödgrönrosa partierna gräsrotsorganisationen Staden vi vill ha. Organisationen hade tagit initiativ till mötet för att diskutera deras förslag på hur Göteborg kan utvecklas för ökad demokrati och invånardialog. Inför valet 2014 ordnade de medborgarstämmor där enskilda individer, föreningar och andra intresserade deltog i att ta fram det som resulterade i Medborgaragenda 2014 ”med förslag på förändringar och prioriteringar invånare vill se i Göteborg, för att påverka den politiska diskussionen under valdebatten”.

De politiska partierna i kommunfullmäktige inbjöds att besvara frågor kring hur de ställde sig till de förslag som medborgarstämman tagit fram (läs svaren här). Eftersom Fi inte satt i KF vid den tiden fick vi tyvärr inte den chansen. Desto bättre att vi är med i dialogen nu! Efter detta första möte ska jag ta med mig förslagen för att diskutera vidare i Fi med er medlemmar och engagerade, så att vi kan diskutera hur vi som parti ställer och oss hur vi vill gå vidare med frågorna.

Vissa frågor är sådant som vi redan driver, exempelvis en punkt som står under Utbildning, nämligen att arbeta för att ”diskriminerande strukturer elimineras”. Utifrån studiebesöket på Social utveckling som Sanna och jag var på för några veckor sedan har vi arbetat fram ett budgetförslag för hur arbetet med normkritisk pedagogisk kan stärkas.

F! Göteborg

Lämna ett svar