Fi utbildar för en mer inkluderande feminism

Fi Göteborg satsar nu på intersektionalitet med en intern kompetenshöjande utbildning i intersektionalitet, normer, motstånd och förändringsarbete.

Feministiskt initiativ verkar för att undanröja alla de maktordningar som står i vägen för jämlikhet. I detta förändringsarbete behöver vi ständigt syna normer och maktstrukturer i samhället i stort såväl som se hur de påverkar och återfinns i vår egen organisation. Vad behöver vi göra för att Fi Göteborg ska bli en mer inkluderande organisation med bred representation?

Som ett första steg i detta arbete kommer vi ha en intern utbildning, ”intersektionalitet i praktiken” som leds av Kvinnofolkhögskolan. Utbildningen är skräddarsydd för Fi Göteborg och vänder sig till alla aktiva medlemmar eller till dig som planerar att engagera dig! Vi träffas vid två tillfällen, fredagarna 17 och 24 april kl 14-18 på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg. Det är viktigt att man kan vara med vid båda tillfällena.

Antalet platser till fredagsträffarna är begränsat till 50 stycken, varav några är reserverade för medlemmar med ansvarsposter. Är du aktiv medlem eller planerar att engagera dig – anmäl dig redan idag!

ANMÄLAN sker här.

INFÖR UTBILDNINGEN:

Eftersom utbildningen blir mer givande med grundläggande kunskaper i begreppet intersektionalitet* kommer vi hålla en förträff/medlemsmöte för att diskutera begreppet, dess innebörd, hur det kan användas och dess historia. Vi kommer då också presentera Fi:s nationella handlingsplan ”Intersektionalitet i praktiken”.

NÄR: 8 april kl 18.00-20.00
VAR: Kvinnofolkhögskolan, Första långgatan 28B (ingång via Masthuggstorget)
ANMÄLAN: Till detta möte krävs ingen föranmälan! Alla är välkomna.

* Intersektionalitet är ett analysverktyg för att kunna se och förstå hur olika former av diskriminerande maktordningar samverkar i ett samhälle.

FeminismUtanGranser

F! Göteborg