Julia Bahner och Sanna Ghotbi på Social resursförvaltning

Text: Julia Bahner

Studiebesöket inleddes med visning av filmen om förvaltningen, som ger en väldigt bra sammanfattning och övergripande bild av allt det arbete som görs. Därefter diskuterade vi den kommande budgetprocessen med förvaltningsdirektör Michael Ivarsson och controller Ulrika M Lundberg. Vi pratade bland annat om vikten av att satsa på förebyggande arbete för att nå upp till målen som finns i rapporten om skillnader i livsvillkor och hälsa, som vi bloggat om tidigare.

Därefter följde kortare presentationer av olika verksamheter; Maj Bjurving om Dialoga kompetenscentrum om våld i nära relationer, Christina Svensson från Kris- och relationsenheten och Teresa Woodall, samordnare för Göteborgs insatser för utsatta EU-medborgare. Som vanligt var det informativt, lärorikt och bra inspiration inför vårt fortsatta arbete med budget och politikutveckling för ett rosa Göteborg!

Fil 2015-04-04 11 57 00

F! Göteborg

Lämna ett svar