Senaste nytt från Örgryte-Härlanda

Inlägg av Gudrun Tiberg från Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda

I början av mars samlade Örgryte-Härlanda (Ö-H) chefer i förvaltningen, fackrepresentanter och nämnden till ett par informationsdagar. Stadsdelsdirektören inledde och sedan tog de andra cheferna över med sina egna områden.

Prioriterade satsningar ska i Ö-H göras på primärområdena Torpa, Björkekärr, Olskroken och Kallebäck. Det finns 6-7 skolor o stadsdelen och 120 förskolor så det finns mycket att ta tag i. En annan fråga som förvaltningen ställer sig är varför äldre-äldre personer, alltså personer över 80 år, minskar i antal inom Ö-H.

För att ta reda på vad de anställda tycker har förvaltningen bett dem komma med förslag till vad som kan göras för att förbättra stadsdelen. 150 förslag kom in från medarbetarna. Under 2015 ska också en ny folkhälsoplan skrivas. Den ska sedan gälla till 2018. Ett fokus för Ö-H är att ta vara på kraften hos invånarna själva. Ordet är, som på så många andra ställen, ”Tillsammans”!

De närvarande vid nämnddagarna fick information om hur verksamhets- och den ekonomiska uppföljningen görs samt hur den interna kontrollen sköts. Det ska bli mer information om ekonomin i stadsdelen, till nämndens ledamöter, på nämndmötet i april. Det står nu också klart att förutom Kåken, som är kulturhuset i Ö-H, så ska Göteborg ha fyra kulturhus till. Ett finns redan i Angered, ett i Frölunda och ett i Bergsjön är på gång och sedan ska det bli ett till i Backa eller Lundby.

På skolområdet avhandlades både förskolans situation och skolans. Skolans framgångsfaktorer handlar både om kraften hos eleverna och hög lärarbehörighet och deras kompetens. Flera förstelärare har utsetts men hur det kommer att utverka sig är ännu inte möjligt att se. En av förstelärarna arbetar i alla fall med genusfrågor men det behövs mer arbete med normkritisk inriktning.

På förskolans område är det interkulturella arbetet en utmaning. Bland övriga utmaningar är också lokalbehovet. I en av skolorna finns till exempel inte någon lokal att använda för fritidsverksamheten på eftermiddagarna. Skolan deltar i projektet Mait, ”Making an impact together”, som innefattar samverkan med andra stadsdelar. En första elev från östra Göteborg ska nu komma till Ö-H.

Vid dragningen från HR-enheten (human resources=personalenheten) redogjordes för att staden totalt har 3500 förskollärare, 1500 barnskötare, 4000 undersköterskor, 600 sjuksköterskor och 2000 medarbetare på funktionshindersområdet. För att stadsdelarna ska kunna få tag i personal gäller det att de rekryterar i god tid. Det här gäller även för Ö-H även om stadsdelen har relativt dräglig personalsituation.

TIBBE

 

 

Chef för alla skolorna i Örgryte-Härlanda är Lena Nyberg. Hon drog både fördelar och nackdelar inom skolans verksamhetsområde. Lyssnar gör stadsdelsdirektör Katarina Othelius. Foto Gudrun Tiberg

Chef för alla skolorna i Örgryte-Härlanda är Lena Nyberg. Hon drog både fördelar och nackdelar inom skolans verksamhetsområde. Lyssnar gör stadsdelsdirektör Katarina Othelius. Foto Gudrun Tiberg

 

F! Göteborg

Lämna ett svar