Studiebesök på Crossroads

Text: Sanna Ghotbi

 

Idag var jag på besök på Crossroads Göteborg för att prata med Claes Haglund, projektledare genom stadsmissionen, om arbetet med utsatta EU-medborgare. Jag är med i den arbetsgrupp som arbetar med stöd till papperslösa och utsatta EU-medborgare och vi befinner oss just nu i processen av att skriva ett budgetförslag kring detta. Mötet började med att jag berättade lite om vårt förslag, hur vi ser på situationen och dess lösningar där vårt syfte med förslaget är att ta fram långsiktiga lösningar där ansvaret inte bara ska gälla ideella verksamheter, även om det bör finnas stöd och samarbete med verksamheterna. Vi enades om att det är viktigt att påminna sig om att vi enligt FN:s konvention, EU-lagstiftning och Socialtjänstlagen är skyldiga att tillgodose människor grundläggande rättigheter som skydd från våld, tak över huvudet, vård, skola.

 

Jag frågade om hur deras verksamhet arbetade och vilka utmaningar som de såg. Claes berättade att Crossroads är ett projekt som funnits i tre år och nu i maj ska en utredning avgöra om de får bli en ordinarie verksamhet, vilket det lutar åt eftersom behovet är stort. Det finns tre anställda och 15 volontärer som talar 11 språk och arbetar med bland annat EU-vägledning, förmedlar information om rättigheter, svenskundervisning och ger stöd med att hitta jobb. Det jobbar även en jurist som har varit till stor hjälp för att ständigt påvisa EU-rätten och socialtjänstlagen när verksamheten stöter på hinder, exempelvis lyckades de få igenom SFI till EU-medborgare, dock inte tredjelandsmedborgare, förra året.

 

Under de senaste två åren har runt 900 personer sökt sig till Crossroads men Claes menar att det troligtvis rör sig om fler eftersom många söker sig till andra platser. Av dessa är 88% hemlösa, vilket är ett oerhört problem som ofta osynliggörs i statistiken eftersom socialtjänsten endast tar med svenskar i beräkningar av antal hemlösa. Crossroads serverar också frukost varje dag men eftersom det öppnats dagcentraler i staden som drivs av bland annat frälsningsarmén tillgodoses oftast basala behov som dusch, hygienartiklar och mat där. Ett stort problem är tillgången till vård då många utsatta EU-medborgare saknar försäkringkort, något som Sverige tar för givet att varje EU-medborgare äger. Många som blir sjuka nekas därmed hjälp eller blir bedda att betala summor som de inte har råd med.

 

Claes lyfter flera gånger vikten av att möta de långsiktiga behoven där arbete har en stor roll för att förändra många människor livssituation. Människor som kommer hit drömmer om att få ett jobb för att kunna försörja sig och sin familj så att de kan köpa ett hus och ge barnen en bra framtid. En positiv aspekt av att bo i Göteborg är att det finns ett gott samarbete med arbetsförmedlingen där tre kontor stöttar utsatta EU-medborgare med att hitta jobb. En viktig sak att påminna sig om när en talar om gruppen utsatta EU-medborgare är att det inte är en enhetlig grupp. Ofta osynliggörs den stora andel tredjelandsmedborgare som också har svårare att få sina rättigheter tillgodosedda eftersom de förlorar sin uppehållsrätt efter tre månader. Vi måste komma ihåg att detta rör sig om individer med olika förutsättningar, livshistoria, språk, religion men som vanligtvis klumpas ihop av omgivningen.

 

Jag tackar Claes för det vänliga bemötandet och Crossroads för det oerhört viktiga arbete som de genomför, förhoppningsvis ska deras hjälp inte behövas inom en snar framtid.

 

Sanna Ghotbi

Kommunfullmäktigeledamot

F! Göteborg

Lämna ett svar