Vi organiserar oss för att måla 2015 rosa

Tack vare den stora tillströmningen av medlemmar startade föreningen Fi Göteborg återigen upp i november förra året efter att ha varit vilande ett par år. Innan dess koordinerades aktiviteterna i Göteborg av Fi Västra Götaland. I januari valdes en ny styrelse för Fi Göteborg och i slutet av februari anordnades ett stort uppstartsmöte.

Många medlemmar kom på uppstartsmötet och fem utskott bildades: Bildningsutskottet, Evenemangsutskottet, Kommunikationsutskottet, Politikutskottet och Medlemsutskottet. Dessa utskott kommer att hjälpa styrelsen att sprida Fi Göteborgs budskap, se till Fi blir en faktor att räkna med i Göteborg och helt enkelt måla våra stad rosa.

Mer information om respektive utskott kommer snart. Är du redan nu intresserad av att gå med i något av dem, hör av dig till styrelsen.

Vi gör det tillsammans

F! Göteborg