GP Debatt: Sluta kriminalisera utsatta grupper

Den fria rörligheten tycks bara gälla de redan privilegierade. Att avhysa utsatta EU-medborgare är inte en lösning på problemet – bara på symtomen. Och ett sätt att kriminalisera utsatta grupper, skriver Feministiskt initiativs fullmäktigeledamöter Sanna Ghotbi, Stina Svensson och Julia Bahner i GP.

”Sverige har ratificerat FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt Barnkonventionen och därmed förbundit sig att arbeta för att ge alla människor en grundläggande välfärd. Konventionerna är delvis nedbrutna i socialtjänstlagen som ger alla som vistas i en kommun rätt till stöd, något som inte är knutet till medborgarskap.

Vi rödgrönrosa i Göteborg arbetar också för en tak-över-huvudet-garanti och motsätter oss därmed starkt moderaternas målsättning att kriminalisera hemlösa och då särskilt vissa grupper – något som innebär en direkt diskriminering av minoriteter. De mänskliga rättigheterna bör vara vårt samhälles värdegrund och Göteborg en stad som är öppen för alla.”

Läs hela artikeln i GP.

F! Göteborg