GP Debatt: Vi måste bryta köttnormen

Publicerat på GP Debatt 6 februari 2015:

Vi måste minska vår konsumtion av kött för klimatets och miljöns skull. Bästa sättet är att gå över till mer vegetarisk kost i kommunen, skriver Louise Thörnqvist (FI) och Sanna Ghotbi (FI).

I en fråga ställd i Göteborgs kommunfullmäktige angående det nya ramavtalet att allt kött inom kommunens verksamhet ska vara ekologiskt framfördes kritik. Kritikerna menar att avtalet kan medföra att mer vegetarisk mat kommer att serveras i kommunens verksamheter. Detta på grund av att högre kostnader ska kompenseras med baljväxter samt eftersom efterfrågan av ekologiskt kött inte kan tillgodoses av nuvarande marknad och därför byts ut till något vegetariskt.

Det nya ramavtalet är bra, en högre andel ekologiska produkter gynnar alla eftersom utsläppen från ekologisk produktion är mindre, fodret är mer miljövänligt och i vissa fall har även djuren haft en lite bättre situation.

Försvårar en förändring

I det här sammanhanget, utifrån de diskussioner som förts, är det tydligt hur rådande köttnorm försvårar förändringar av konsumtionsvanorna. Det finns åsikter emot att mer vegetarisk mat serveras i skolan, och det har diskuterats att konsekvensen av ramavtalet inte får bli mindre mängd kött. Faktum är dock att vi måste minska vår köttkonsumtion.

Dagens köttkonsumtion leder till förödande konsekvenser för klimatet då köttproduktionen står för de största utsläppen tillsammans med transportsektorn. Sett ur ett globalt perspektiv, där forskning visar att människor i de rika delarna av världen står för en oproportionerligt stor del av världens utsläpp, är det dags att agera. Vi har alla ett ansvar för en hållbarhet framtid.

Förändra konsumtionen i grunden

Vi måste agera, inte enbart genom att byta till mindre miljöskadliga och mindre oetiska produkter. Vi måste förändra vår konsumtion i grunden, och i det här sammanhanget handlar det om en övergång till mer vegetarisk kost. Låt oss se möjligheterna med vegetarisk kost som är mer miljövänligt. En minskad köttkonsumtion skulle också kunna leda till en bättre djurvälfärd eftersom dagens storskaliga produktion medför svårigheter att följa djurskyddslagen.

Det handlar om att förändra normer för att på sikt skapa förändring. Vi har inte tid att vänta, klimathotet är ett faktum och vi måste agera därefter, och arbeta för en bättre framtid. Låt oss se möjligheten i att en ny generation få nya bra erfarenheter från skolan, med andra konsumtionsvanor på sikt. Då kan vi bryta köttnormen på riktigt.

Louise Thörnqvist (FI)

ledamot Göteborgsregionens kommunalförbund

Sanna Ghotbi (FI)

ledamot kommunfullmäktige Göteborg

F! Göteborg

Lämna ett svar