Göteborg får en rödgrönrosa budget

På kommunfullmäktigemötet torsdagen den 27:e november röstades det rödgrönrosa budgetförslaget igenom. Det innebär ökat stöd till kvinnojourer, satsningar på normkritisk kompetens för skolpersonal och stöd till papperslösa.

– Det känns fantastiskt att vi fick igenom så mycket av vår politik i första budgeten, säger Stina Svensson, gruppledare för Fi i kommunfullmäktige.

Fi Göteborg har sedan valet i september arbetet hårt för att förbereda sig inför arbetet i kommunfullmäktige. En del av arbetet har handlat om att förhandla med de rödgröna och tillsammans har Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ enats om ett budgetförslag.

– I förhandlingar handlar det om att ge och ta. Men vi har sett att vi haft mycket att vinna på att samverka. Vi har till exempel fått igenom många av våra viktiga frågor redan i första budgeten, säger Stina Svensson.

De rödgrönrosa partierna har tillsammans 40 mandat och det krävs 41 mandat för egen majoritet. När budgeten skulle klubbas igenom på kommunfullmäktigemötet röstade Vägvalet på sin egen budget medan Allianspartierna och SD röstade på Alliansens budget. Detta gjorde att den rödgrönrosa budgeten vann med sina 40 röster.

Fi har fått igenom flera viktiga frågor i budgeten, bland annat ökade satsningar på kvinnojourer och kvinnofridsarbete. Långsiktiga satsningar på kvinnojourer ska även ses över för att undvika att kvinnojourerna ska behöva ansöka om medel varje år. Fi har även, bland annat genom Julia Bahners krav om snabbare behandling av frågan om ”lätt avhjälpta hinder” under förra kommunfullmäktigesammanträdet, drivit frågan om att avhjälpa hinder för att Göteborg ska bli en mer tillgänglig stad för alla, vilket kommer att prioriteras under mandatperioden. Det ska även satsas på normkritisk kompetens för skolpersonal och stöd till papperslösa.

– Vi är väldigt nöjda med resultatet av förhandlingarna och att budgeten gick igenom. Vi är redan från början med och påverkar den faktiska politiken, säger Stina Svensson.

F! Göteborg