Säkra finansieringen av kvinnojourerna!

Många kvinnor utsätts för våld i hemmet. Förövaren är oftast en man i kvinnans närhet. Det är ett utbrett samhällsproblem och det yttersta uttrycket för könsmaktsordningen.

Kvinnojourerna ger idag, genom frivilliginsatser, hjälp som inte kan ges av myndigheter. Deras arbete är ovärderligt och kvinnojourernas ekonomi måste därför säkras och inte vara beroende av vilka politiker som för närvarande sitter i Göteborgs stads fullmäktige. Verksamheterna ska därför ges ett kontinuerligt ekonomiskt stöd och inte vara beroende av att sälja platser till socialtjänsten.

Feministiskt initiativ verkar också för att arbetet mot våld i nära relationer inte ska exkludera och diskriminera olika grupper, på grund av kön, etnicitet, funktionalitet eller sexualitet – våld ska ses som våld oavsett när, var och hur en person blir utsatt. Ett ökat samarbete mellan berörda instanser, såsom socialtjänsten, familjerätten, kvinnojourer, brottsofferjouren, polisen, psykiatrin och målsägandebiträden behövs.

Läs mer om våra prioriterade frågor inför kommunvalet i Göteborg här!

F! Göteborg

Lämna ett svar