Kön, färg, sexualitet, funktion eller pengar. I skolan ska det kvitta!

SocMed - Normkritisk pedagogik

För att skolan ska bli en trygg plats för alla och inte bara för dem som passar in i samhällets normer vill vi i Feministiskt initiativ att elever i skolan och barn i förskolan ska få ta del av ett normkritiskt perspektiv i undervisningen. Normkritisk pedagogik förebygger kränkningar genom att visa på vilka normer och maktstrukturer som ligger till grund för kränkande behandling och mobbning. Normer och maktstrukturer kan bygga på kön, religion, etnicitet, hudfärg, funktionsvariation, klass, ålder, sexualitet eller könsidentitet.

Ett välfärdssamhälle bygger på en gemensam och jämlik skola, med respekt för varje individs behov och möjligheter att kunna utveckla självständighet. För att detta ska vara möjligt vill vi införa normkritisk pedagogik i skolan och förskolan!

Läs mer om våra prioriterade frågor inför kommunvalet i Göteborg här!

F! Göteborg

Lämna ett svar