Ja till trängselskatt och det Västsvenska paketet

Feministiskt initiativ har länge tagit tydligt ställning för trängselskatt, men har nu också ställt sig bakom genomförandet av det Västsvenska paketet.

Frågan om trängselskatt är kopplad till frågan om det Västsvenska paketet, en bred politisk överenskommelse där trängselskatten är en delfinansiering av paketet, istället för att en höjd kommunalskatt som läggs på alla invånare i Göteborg. Feministiskt initiativ stödjer genomförandet av Västsvenska paketet. Vi ser positivt på de delar som innebär bättre cykel- och gångtrafik samt lösgör markyta för nya bostäder, parker och mötesplatser. Den utvecklade kollektivtrafiken, med flera knutpunkter i staden, kommer att avlasta trafiken, göra det smidigare att resa kollektivt till arbete och ta del av kulturlivet. Och den utvecklade pendeltågstrafiken kommer att underlätta också för dem som pendlar till och från kranskommunerna. Ett ja till trängselskatt är därför ett ja för ökad rörelsefrihet, ett bättre klimat och skonar dem med sämst ekonomi.

Hur vi påverkar klimatet i Västra Götaland är inte en fråga som kan ses isolerad från de omvärldsanalyser som görs exempelvis av FN:s klimatpanel IPCC. Den konstaterade nyligen att om inte kraftfulla åtgärder görs för att begränsa temperaturhöjningen de närmsta åren väntar en katastrof för hundratals miljoner av människor, främst fattiga kvinnor världen över, i slutet av seklet. Åtgärderna för att begränsa temperaturhöjningen kräver insatser på alla nivåer – från det lokala till det globala. Att minska koldioxidutsläpp och bilåkande är viktiga åtgärder och trängselskatten är en av flera pusselbitar i det arbetet.

Allt för länge har stora delar av den politiska makten styrts av män och mäns intressen. Det gäller även inom trafikpolitiken. Inom trafikområdet är könsskillnaderna på flera sätt tydliga. Kvinnor kör oftare mer bränslesnålt, eller byter till en miljövänlig bil. Och överlag så kör kvinnor bil i mindre omfattning och åker mer kollektivtrafik, vilket dels grundar sig i kvinnors sämre ekonomi, men också för att de oftare tar ett aktivt beslut att minska utsläppen av koldioxid. Våra olika trafikvanor och våra politiska beslut i Göteborg och Västra Götaland handlar på så sätt om allas vår, och inte minst kvinnors, rörelsefrihet. Det är en demokratifråga och en maktfråga hur vi väljer att prioritera skatter och resurser. Trängselskatten i Göteborg innebär mer resurser till en utökad, förbättrad och tillgängliggjord kollektivtrafik som gynnar rörelsefriheten för alla.

Feministiskt initiativ Göteborg och Västra Götaland

F! Göteborg

Lämna ett svar

Comments

 1. Så tråkigt att ni sväljer västlänken med hull och hår!
  Den är baserad på gamla analyser och beräkningar som redan gått ur tiden!
  Man kan inte riva upp hela Göteborg bara för att staten lovat att gå in med pengar till ett projekt som dessutom inte löser kollektivtrafiken varken lokalt eller regionalt. Den löser definitivt inte problemen med koloxidutsläppen.
  Om FI ska få trovärdighet som ett parti för framtiden måste ni sätta er in i andra alternativ, förslagsvis Gårdalänken.
  Trängselskatt javisst men absolut inte vansinnet i västlänkstänket!
  Ni hade min röst men den är borta så länge som ni står enade med politiker som bara tänker kortsiktigt, som inte tar ansvar och gör en ordentligt uppdaterad konsekvensanalys.
  Det här blir bara dyrare för varje dag. Stoppa alla tilltänkta entreprenader.
  Vi kan inte med vårt sunda förnuft gå med på att detta genomförs!!!