Samtycke om att våldet ska bort

Det är inte kvinnorna som behöver sluta bli slagna, utan män som behöver sluta slå”, säger Asgeir Persson från Män för jämställdhet under Fattakampanjens panelsamtal på Världskulturmuseet i Göteborg på internationella kvinnodagen.

I Studion på Världskulturmuseets åttondemarsfirande hålls ett panelsamtal om samtyckeslagstiftning. Det leds av Anna Thomasson som är projektledare för Fattakampanjen. I panelen sitter Gudrun Tibbe Tiberg, Asgeir Persson, Malin Roux och Inti Chavez Perez.

Bakgrunden till debatten är den nya formuleringen i sexlagen där ”hjälplöst tillstånd” har ersatts av ”särskilt utsatt situation”, en formulering som ska göra att även om offret är passivt ska brottet rubriceras som våldtäkt. Regeringen tillsatte i januari i år en utredning som ska granska våldtäktslagstiftningen.

Anna Thomasson från Fattakampanjen börjar med att berätta att det är en lösningsfokuserad kampanj för en förändrad syn på sex, våldtäkt, övergrepp och lagstiftning. Hon berättade också att deras nya projekt Fatta-man som görs tillsammans med Män för jämställdhet precis fått två miljoner kronor för att starta upp sitt arbete.

Gudrun Tibbe Tiberg beskriver sitt engagemang i Feministiskt initiativ, Kvinnor för fred och 8:e marskommittén. Fi vill verka för en samtyckeslagstiftning och för ett jämställdhetsdepartement. Tibbe berättar om hur Fi vill att alla instanser ska utbildas i jämställdhetfrågor och att fi vill införa normkritisk pedagogik i förskolor och skolor. Fi vill sätta genusglasögon på politiker och makthavare så att alla ser strukturerna. Se Feministiskt initiativs utbildningspolitik här.

Asgeir Persson från Män för jämställdhet berättar om projektet Jämt i skolan, som de driver tillsammans med Mötesplats Simone där de är ute och talar om normer i landets skolor. Män för jämställdhet var från början ett upprop mot mäns våld. De två andra delar de arbetar med handlar om jämställdhet och kvinnofrid. I skolorna tar de upp maskulinitet, föreställningar kring sexualitet och sexuellt våld. De försöker visa de unga hur ojämställdheten begränsar dem i vardagen och lära dem att se strukturer. De vill förklara varför ”man” gör våld och visa på hur våld föds ur en emotionell och verbal oförmåga. De vill ge unga killar verktyg att bryta denna oförmåga.

Malin Roux från projektet Real Stars redogör för sitt arbete för en värld fri från sextrafficking. Sex på lika villkor är grundidén. Real stars arbetar i skolor och på fritidsgårdar med värderingar kring sex och ute i Europa för att fler länder ska anta en sexköpslag likt den i Sverige. Organisationen kopplar sex som en positiv kraft till andra positiva krafter som kreativitet och konst. I skolor arbetar de med begreppet ”fair” och problematiserar vad som kan vara ”fair” och ”unfair” att göra i sexuella situationer. Real stars är en av de organisationer som står bakom manifestationerna för samtycke som hålls på Heurlins plats första lördagen varje månad i Göteborg.

Inti chavez Perez berättar om hur det kom sig att han skrev sin bok Respekt – en sexbok för killar och om sitt arbete med att få in frågor om genus och samtycke i sex- och samlevnadsundervisningen och hur han arbetar våldsförebyggande med unga killar. Kan vi utbilda bort sexuellt våld? Ja, svarar Inti, undersökningar stödjer detta. Det går att utmana könsnormer hos killar för att minska användningen av våld och sexuellt våld. Det är viktigt med en pedagogisk strategi som lockar dem att lyssna, genom ett intersektionellt perspektiv på makt. Inti menar att en positiv förskjutning har skett som gör att det nu går att tala om intersektionalitet.

/Ulrika Centerwall, F! Göteborg

F! Göteborg

Lämna ett svar