Valberedningens förslag till lista till kommunfullmäktige

Feministiskt initiativ Göteborgs valberedning lämnar idag sitt förslag på kandidater till kommunvalet till Göteborgs stad. Stina Svensson, Julia Bahner och Sanna Gothbi toppar partiets lista som innehåller 25 namn.

Feministiskt initiativ ställer upp i kommunvalet till Göteborgs stad och har med valberedningens utvalda 26 namn den längsta listan till kommunvalet sedan partiet kandiderade första gången år 2006.

– Feministiskt initiativ Göteborg har redan idag tredubbelt så många medlemmar än i tidigare valrörelsers utgång, och vi är väl förberedda inför valrörelsen och arbetet i fullmäktige, säger toppnamnet Stina Svensson som också är en av partiets tre talespersoner. Vår utgångspunkt i mänskliga rättigheter och social rättvisa ligger till grund för all vår kommunpolitik, menar Svensson.

Valberedningen har eftersträvat en bredd bland kandidaternas kompetens och sakfrågor i sitt förslag. Valberedningen har också strävat efter variation bland kandidaterna vad gäller klass, etnicitet, kön, ålder, bostadsområde och yrke.

– Att Feministiskt initiativ växer starkt märks på alla de nomineringar som kommit in. Fler ser att Feministiskt initiativ behövs i kommunpolitiken och vill vara med och bidra, säger Veronica Svärd, sammankallande i Feministiskt initiativ Göteborgs valberedning.

Listorna till kommunvalet samt partiets kommunala valplattform fastställs av medlemmarna på valkonferensen den 16 mars.

Valberedningens förslag till lista:

 1. Stina Svensson, boendestödjare, 44 år
 2. Julia Bahner, doktorand i socialt arbete, 27 år
 3. Sanna Ghotbi, student, 22 år
 4. Gudrun Tiberg, senior, 69 år
 5. Louise Thörnqvist, socionom, 27 år
 6. Masoud Vatankhah, fritidspedagog, 45 år
 7. Wilo Abdulle, projektledare, 44 år
 8. Tobias Cowie, tryckare, 31 år
 9. Tamm Sjödin, webbutvecklare, 25 år
 10. Emma Helmin, genusstudent, 22 år
 11. Victor Nielsen, socionomstudent, 24 år
 12. Tove Adlerberth, jurist, 33 år
 13. Åsa Nilsen, diversearbetare, 42 år
 14. Peter Dellgran, professor i socialt arbete, 60 år
 15. Ulrika Centerwall, doktorand i biblioteksvetenskap, 33 år
 16. Lisa Eriksson, högstadielärare, 27 år
 17. Ina Björkstedt, illustratör, 29 år
 18. Kenneth Hermele, forskare i humanekologi, 65 år
 19. Carina Holm, genusvetare, 48 år
 20. Stefan Nilsson, universitetsadjunkt, 31 år
 21. Matilda Jacobsson, sångpedagog, 31 år
 22. Susanna Johansson, behandlingsassistent, 34 år
 23. Emelie Jacobsson, personlig assistent, 26 år
 24. Gabriel Gustavsson, arbetar inom hemtjänsten, 26 år
 25. Amanda Johansson, psykologstudent, 24 år

Längre presentationer av kandidaterna finns under fliken Kommunval Göteborg.

F! Göteborg

Lämna ett svar