Homeparty och teater

Det är fredagskväll på Folkteatern i Göteborg och helt slutsålt. Ikväll kombineras här teaterkonst och politik . Först bjuds vi på föreställningen ”Att öva på våldtäkt” och sen är det dags för Homeparty med Gudrun Schyman.

Vad har jag gjort?!” Skriker skådespelaren Nina Jeppsson i desperation ifrån scenen och repliken sätter fingret på exakt det pjäsen handlar om. Vad har jag gjort? Vad gör vi alla hela tiden, när vi agerar inom de ramar könsmaktsordningen sätter upp?

Regissören Petra Adlerberth-Wik berättar att föreställningen ska fungera som en utmaning av de offerrepresentationer vi alltjämt matas med. Hur en kvinna som utsatts för våldtäkt bör agera och hur hennes historia ska se ut är allmän kunskap och förutbestämt. Det normala inom teatern är att använda sig av denna porträttering vilket resulterar i att man reproducerar en bild av en underordnad, utnyttjad kvinna. Som våldsutsatt kvinna finns det alltså mycket snäva utrymmen att inta i dagens patriarkala ordning.

Under Homepartyt pratar Gudrun Schyman om en patriarkal manipulation även inom det politiska systemet. Hon menar att samhället idag är uppbyggt efter en heteronom där vissa intressen, vissa människor särställs. Den politik som förs är strukturerad efter hur konflikter rörande klass (dvs. ekonomisk tillgång) hanteras, vilket gör att andra maktordningar osynliggörs. Så trots antagna jämställdhetsmål om representation, rättvisa, reproduktion och mäns våld mot kvinnor, händer mycket lite på det området.

Ikväll kom 200 personer för att delta på Homepartyt på Folkteatern och succéturnén fortsätter. Det är tydligt att dagens politik misslyckats i hanteringen av jämställdhetsfrågor vilket gör att vissa människor och vissa historier inte får möjlighet att existera på samma villkor som andra. Det behövs en rörelse (politisk och konstnärlig) som kan driva dessa frågor, så att möjligheten till existens på lika villkor utökas och nya former av berättelser kan lyftas fram i rampljuset.

 

IMG_4327

Gudun Schyman på Folkteatern. Bild: Matilda Jacobsson

 

IMG_4307-1

Fullsatt när Gudrun Schyman besökte Folkteatern. Bild: Matilda Jacobsson

 

Att %C3%B6va p%C3%A5 V%C3%A5ldt%C3%A4kt7%C2%A9Lars Dyrendom

Nina Jeppsson från föreställningen ”Att öva på våldtäkt”. Foto: Lars Dyrendom

F! Göteborg

Lämna ett svar