Motioner och sexualpolitik

Hej alla Fiare!

På medlemsmötet i onsdags diskuterade vi idéer för motioner och det var verkligen givande. Vi fick både nya idéer och förslag på förbättringar på de motionsförslag som låg då. De flesta motioner är klara nu och vi tackar alla medlemmar som bidragit med sina kloka synpunkter! Nu har vi till fredag på oss att finjustera. Hör av dig innan onsdag om du vill titta på motionerna som ligger.

På onsdag blir det nämligen paus från motionerandet och vi fokuserar istället på Sexualpolitik, med anledning av 8-marskommitténs tema för årets demonstration. Alla föreningar, organisationer och partier som ingår i kommittén ska ha var sitt temamöte på ämnet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter av något slag, och fokus för FiGbg ligger på tillgänglighetsfrågor. T.ex. så är det väldigt dåligt med tillgängligheten på kommunens ungdomsmottagningar, både vad gäller det fysiska men även avseende personalens kompetens. Meningen med onsdagens möte är att diskutera kring detta och komma fram till ett förslag på slagkraftiga krav som vi kan ställa på Göteborgs kommunpolitker i dessa frågor.  

Alla medlemmar är välkomna, vare sig en är insatt i dessa frågor, eller bara allmänt intresserad!

Väl mött,

FiGbg

F! Göteborg

Lämna ett svar