Antirasistiskt feministiskt forum i Hammarkullen 1-2 dec

Välkommen på Antirasistiskt feministiskt forum i Göteborg!

Datum: 1-2 december kl. 10.00-16.00 båda dagarna
Plats: Folkhögskolan i Angered, Hammarkulletorget, Göteborg
Arrangörer: Feministiskt initiativ (www.feministisktinitiativ.se), Interfem (www.interfem.se) och Bokkafé Vulgo (www.bokkafevulgo.se)

Vi bjuder in till ett feministiskt forum där vi tillsammans diskuterar hur vi kan motverka olika former av förtryck, med fokus på erfarenheter av rasism och sexism.
Vilka problem möter vi kvinnor och transpersoner med utländsk bakgrund i samhället – och vad kan vi göra åt dem? Hur kan vi försvara oss mot rasismen och sexismen som drabbar oss själva och våra närstående? Vad ska vi göra åt fattigdomen som breder ut sig i Sverige? Hur kan vi jobba för global rättvisa och solidaritet? Alla förslag och erfarenheter är välkomna, vi vill skapa ett forum där deltagarna är i fokus. Anmäl dig till info@interfem.se

Lördag 1 dec – Problemformulering & visioner
09:30-10:00: Registrering
10:00-12:00: Presentationsrunda och introduktion till antirasism, feminism och intersektionalitet.
12:00-13:00: Lunch
13:00-15:00: Workshop – Vilka problem ser vi i samhället utifrån ett antirasistiskt feministiskt perspektiv? Vi hjälps åt att formulera problem, visioner och konkreta förändringsförslag.
13:00-15:00: Vithetsworkshop – Går det att avsäga sig vithetsprivilegier? Vi hjälps åt att formulera problem, visioner och konkreta förändringsförslag.
13:00-16:00: Årsmöte Arabiskt initiativ Göteborg – en organisation med fokus på arabisktalande hbtq-personer. Endast för medlemmar.
15:15-16:00: Sammanfatta vad som sagts i de olika grupperna och avrunda för dagen.
16:00-17:00: De som vill stannar kvar och pysslar, pratar eller skriver på någon av väggarna.

Fest på kvällen från kl 19!
På lördagskvällen blir det stödfest för HBTQ-gruppen inom Ingen människa är illegal. Välkommen till Kvinnofolkhögskolan från kl 19! Alla pengar går oavkortat till deras arbete med papperslösa hbtq-personer. Kom med dina kontanter och kompisar! Kvällen är alkoholfri och vegan.

Söndag 2 dec – Organisering & strategier
10:00-12:00: Panelsamtal och öppen diskussion – Hur kan vi organisera oss? Hur kan vi inspireras av feministiska rörelser i andra delar av världen? Kan vi skapa lokala, nationella och internationella nätverk för att samla krafter och agera tillsammans? Vilka begränsningar och vilka möjligheter finns det? Vilka frågor kan vi driva tillsammans? Kom gärna med förslag på kampanjer och kreativa metoder.
12:00-13:00: Lunch
13:00-15:30: Svar på tal-workshop för att bemöta rasistiska och sexistiska kommentarer. Vi hjälps åt att hitta på svar och sätt att göra motstånd i vardagen.
13:00-14:00: Rekrytera rätt! Varför är föreningslivet i Sverige så exkluderande på många sätt? Interfem berättar om metoder för rekrytering i ideella organisationer för att minska risken för diskriminering.
14:30-15:30: Workshop – Gör din röst hörd! Vi behöver bli fler antirasistiska feminister som uttalar oss och tar plats i offentliga samtal. På den här workshopen får du några snabba tips och träning i att tala inför andra, debattera och bemöta media.
15:30-16:00: Avslutningsrunda.

Anmäl dig till info@interfem.se om du vill komma.
Tillgänglighet: Det finns två hissar, en 80cm och en 90 cm bred.
Dörrarna till klassrummen är ca 80 cm breda.
Toa finns. Hörslinga saknas men det ska vara ok akustik.

F! Göteborg

Lämna ett svar