Om vård för papperslösa

Rapport från heldag med Rosengrenska stiftelsen:

Den 24 november hade Rosengrenska/Röda Korset sin heldag om Vård till papperslösa, en spännande dag med mycket intressanta talare såsom Charles Watters professor vid Rutgers University USA. Han pratade om vuxna flyktingar och ensamkommande flyktingbarn. Att många som flyr med båt från Somalia, Etiopien,Eritrea först landar på Malta som har dåliga förutsättningar att ta hand om de människor som kommer dit. De får bo i tält på stränder och är beroende av att frivilliga bland befolkningen hjälper dem med mat och vatten med mera. Han berättade också att politisk asyl minskar som orsak till att få uppehållstillstånd i ett land, medan hälsa/sjukdom nu mera ökar som orsak till uppehållstillstånd.

Paul Hunt berättade om den rapport som han upprättade 2002-2008 om hur mänskliga rättigheter i olika länder fungerar och påpekade samtidigt kritik till de länder som ansågs ha brister i tillvaratagandet av de mänskliga rättigheterna, däribland Sverige som fick hård kritik. Bland annat för att inte ge fullgod vård till asylsökande och papperslösa. Han menade på att ombudsmanna systemet som är den instans som en klagar till, inte är fungerande på ett bra sätt. Utan de borde gå att ge rättsliga påföljder till regerin/riksdag som inte utformat hälsolagar som går att följa för främst då papperslösa.

Ain´t I a women berättade att de nu finns ett kommunbeslut som innebär att papperslösa har rätt till skyddat boende i de fall där de utsätts för våld i nära relation och att kvinnojourerna i Göteborg har rätt till verkställande, samt får ökad ekonomisk hjälp till att genomföra detta. De är också delaktiga i ett projekt i Göteborg som heter ?Dina Rättigheter?. Ett projekt som har till syfte att ta fram information och material till socialtjänst, sjukvård med mera, om papperslösa kvinnor och transpersoner. Det ska generera ökad kunskap för de som möter dessa personer.

Catharina Andersson, ordf. FiVg

F! Göteborg

Lämna ett svar