Helg med Skuggriksdagsgruppen

Vi var tre från FiGbg som åkte till Stockholm för politikdiskussioner med Fi:s Skuggriksdagsgrupp:

Image

Louise Thörnqvist, Miljö och jordbruksutskottet; Julia Bahner, Socialförsäkringsutskottet, Gudrun Tiberg, Freds och säkerhetsutskottet.

Alla utskott hade fått chansen att skriva propositioner inför nationella kongressen nästa år (5-7 april i Gbg), med syfte att utveckla respektive politikområde. Dessa förslag ska sedan behandlas i nationella styrelsen och kommer därefter att läggas fram på kongressen där de medverkande medlemmarna får rösta om de ska in i Politikdokumentet eller inte. Det brukar bli intressanta diskussioner, ibland heta, t.ex. den om surrogatmödraskap. Men nu börjar vi få en tydligare riktning om vad vi tycker i frågan. Som i alla partier finns det olika åsikter, olika människor har olika hjärtefrågor, och ibland får en kompromissa för att kunna komma fram till en gemensam linje. Några exempel andra områden vi diskuterade:

– Funktionshinderpolitik. Vi behöver utveckla vår politik på detta område, som i dagens dokument finns under avsnittet Funktionalitet. Förslaget är att ändra rubriken till Funktionshinderpolitik eller liknande och ta ett större grepp på frågan. Som inspiration har utredningarna Bortom fagert tal och Alltjämt ojämlikt används. Det finns mycket som vi tycker kan förbättras genom politik på detta område!

– Våld. Det kom ett nytt och väldigt bra strukturerat och välskrivet förslag på nya avsnitt om våld, t.ex. våld i nära relationer, våld i hederns namn, osynliga grupper (t.ex. äldre och funktionshindrade), prostitution osv. Vi ser verkligen fram emot att detta står med i politikdokumentet då det idag tyvärr är ganska rörigt och otydligt.

– Migrationspolitik. Som många andra områden behövde även detta uppdateras. Vår vision är en värld med öppna gränser där Migrationsverket inte längre behöver ta beslut om vem som får stanna och inte, utan att alla kan röra sig fritt. Men några saker som behöver förbättras i dagens befintliga system är t.ex. kompetensen kring HBTQ-personer och att förföljelse pga. kön, könsidentitet eller sexuell läggning ska räknas som asylskäl, och att kommuner inte ska kunna neka någon stöd för trauman eller andra problem. Förslag från organisationen Ingen människa är illegal har använts som inspiration.

– Likabehandling. Det finns många dimensioner av makt som gör att människor diskrimineras i arbetslivet och inom detta område har vi många förslag på nya kravpunkter som vi vill förbättra situationen med. T.ex. vill vi se mer positiv särbehandling av underrepresenterat kön, funktionshinder och ”etnicitet”.

– Utbildningspolitik…

– Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter…

– och mycket mer…

Vill du vara med i detta arbete? Hör av dig till skuggriksdagsgruppens samordnare Gudrun Schyman.

 

Feministiskt initiativs valberedning har, inför valet av ny partistyrelse vid kongressen i Göteborg våren 2013, börjat arbeta med att intervjua personer i den sittande nationella styrelsen. Tre personer ur valberedningen kom till skuggriksdagsgruppens möte i Stockholm i november: Image

 Matilda Lindgren, Karin Odelblad och Kristin Tran, som är sammankallande i valberedningen. Foto Louise Thörnqvist

 

Hör av dig till valberedning@feministisktinitiativ.se om du är intresserad av att arbeta i Fi på nationell nivå.

F! Göteborg

Lämna ett svar