Veckans möte: tema våld

På onsdagens möte kommer vi att diskutera våld. Närmare bestämt våld i nära relationer, våld i hederns namn, hatbrott och eventuellt prostitution som ett uttryck för mäns våld mot kvinnor. Diskussionen kommer att ta sin utgångspunkt i Fi:s nyaste nationella politikdokument (som dock inte finns upplagt på hemsidan, maila oss för att få det). Vi är några i FiGbg som skulle vilja föreslå styrelsen ändringar i detta dokument och därför ska vi diskutera frågan och försöka komma fram till en gemensam linje. Så om du har särskild kunskap om, eller är allmänt intresserad av dessa frågor, eller tycker det är något som saknas i det som vi ska ta upp, så kom och var med!

Onsdag kl 18-20 på Sensus, Södra Hamngatan 29, som vanligt.

F! Göteborg

Lämna ett svar