Sverige + Kvinnokonventionen= sant?

Inbjudan till seminarium i Göteborg den 18 oktober 2012

Sverige + Kvinnokonventionen= sant?
Vad innebär FN:s Kvinnokonvention för kommuner och landsting? Hur kan den användas som redskap i arbetet för jämställdhet och mänskliga rättigheter i Västra Götaland?
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göteborgs Stad, UN Women Sverige och Fredrika Bremer förbundet önskar dig varmt välkommen till ett seminarium om FN:s Kvinnokonvention, dess betydelse för Sveriges kommuner och landsting och arbetet för jämställdhet. Ta del av resultatet från en rykande färsk granskning av kommuners och landstings förhållningssätt till Kvinnokonventionen och lyssna till erfarenheter från:
Carolyn Hannan, f.d. chef för FN: s avdelning för främjandet av kvinnors utveckling
Christina Johnsson, avdelningschef vid Raoul Wallenberginstitutet
Maud Edgren-Schori, UN Womens styrelse
Hanna Glans och Bettina Rother, som ansvarat för granskningen
Seminariet är en del av UN Women Sveriges och Fredrika Bremer förbundets landsomfattande dialog om FN:s Kvinnokonventions betydelse för kommuner och landsting. Tillsammans med er tjänstemän, politiker och övriga intresserade vill vi ta sikte framåt och resonera kring det kommande arbetet med konventionen inom Sverige och i Västra Götaland.
När? Den 18 oktober
Tid? 17.00 – 18.30
Var? Länsstyrelsen i Västra Götaland, Stora Badhusgatan 2, Göteborg
Lokal? Hörsalen
Anmälan är kostnadsfri och görs via http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/kalender/okt/Pages/sverige-kvinnokonventionen.aspx senast den 10 oktober. Antalet platser är dock begränsat och vi ber dig därför meddela om du får förhinder.
Varmt välkomna!
Rapport om Kvinnokonventionens ställning:
Seminariet tar avstamp i UN Women Sveriges och Fredrika Bremer förbundets nyss avslutade kartläggning av Kvinnokonventionens ställning i Sverige idag. Kartläggningen baseras bland annat på en enkät som nått 1000 tjänstemän och politiker inom samtliga kommuner och landsting och på uttalanden från regeringen och oppositionspartierna. Det står klart att det behövs mer kunskap om vad konventionen innebär för Sverige –såväl inom kommuner och landsting som hos regeringen och riksdagen. Det behövs även fortsatta samtal om hur konventionen kan stärka arbetet för jämställdhet och mänskliga rättigheter.
Resultatet finns samlat i rapporten Sverige+ Kvinnokonventionen =sant? En rapport om Kvinnokonventionens ställning i kommuner och landsting(http://www.eqo.nu/uploads/UN%20Women%20rapport_19Juni2012_WEBB.pdf).
UN Women Sverige:
UN Women är FN:s jämställdhetsenhet och har sitt huvudkontor i New York. Arbetet inriktas huvudsakligen mot fem tematiska områden:
• öka kvinnors deltagande på ledande positioner
• motverka våld motkvinnor
• öka kvinnorsdeltagande i konfliktlösnings- och fredsarbete
• förstärka kvinnors deltagande som ekonomiska aktörer
• förbättra jämställdhetsprioriteringar på nationell och lokal nivå vad gäller budgetplanering
UN Women Sverige ären av UN Womens arton nationella kommittéer och har som uppgift att stödja UNWomens arbete för jämställdhet genom information, utbildning, politisk påverkanoch insamling. En viktig utgångspunkt är att öka kunskapen om de centrala internationella jämställdhetsdokument som Sverige, bland många andra länder,ratificerat – nämligen Kvinnokonventionen och Pekingplattformen.
Läs mer: www.unwomen.se
Fredrika Bremer förbundet:
Fredrika Bremerförbundet bildades 1884 och arbetar för jämställdhet mellan kvinnor och män ihem, yrkesliv och samhälle. Sedan starten har vi haft män som medlemmar och har idag en styrelse med nio kvinnor och tre män. Våra tre huvuduppgifter är:
• kvinnorsdemokratiska inflytande och representation inom alla delar av samhället
• rätten till utbildning
• möjligheten att försörja sig själv och ekonomisk makt
Vi anser att jämställdhet lönar sig på alla plan – även ekonomiskt. Vår verksamhet omfattar opinionsbildning i Sverige och utomlands, internationellt arbete inom IAW(International Alliance of Women) och andra organisationer samt stipendieutdelning/ förvaltningav våra stiftelser Nannylundsverksamheten och Apelrydsskolan. Vi publicerar världens äldsta kvinnotidskrift, Hertha,
som utgavs förstagången 1859 med titeln Tidskrift för hemmet. Våra Apelrydsseminarier hålls i augusti varje år och trendspanar kring; Var står jämställdheten idag och imorgon?

F! Göteborg

Lämna ett svar