Vårterminen drar igång

Då har vi äntligen fått våra lokaler bokade för vårterminen och det blir ännu en gång Sensus på Södra Hamngatan 29 som huserar oss. Vi har fått en fast lokal, vilket är sal nr 12, som är den som vätter ut mot gatan.

Det blir dock förändringar mot tidigare då vi numera kommer att ha möten på onsdagar. Förutom en vecka, den 19/4 då det är en torsdag, och då är det inte heller på Sensus vi kommer att ha möte, utan vi går tillsammans på Kvinnofolkhögskolans seminarium Feminism som politisk aktivism, med utgångspunkt från Nancy Frazer m.fl. med Kerstin Alnebratt (mer info).

Vårt första möte kommer att vara nästa vecka, dvs. den1/2. Vi kommer då att hålla ett mer informativt möte om Fi, Fi Gbg och välkomnar då lite särskilt nya medlemmar. Det blir även info och planering inför vårens händelser.

Väl mött!

Fi Gbg

F! Göteborg

Lämna ett svar