Feministisk seminarieserie i vår

Tips!

 

Föreläsningsserie på Kvinnofolkhögskolan våren 2012

Kryssdäcket ingång från Masthuggstorget spårvagn 3, 9 och 11

 

Torsdagar kl 18-20

 

Feminism, folkbildning och forskning

Torsdag 9 februari

Fenomenologi och feminism med utgångspunkt från Sara Ahmed och Judith Butler Berit Larsson, fil.dr. i genusvetenskap, lektor Göteborgs universitet samt lärare på Kvinnfolkhögskolan

 

Torsdag 22 mars

Sexuella rättigheter och feminism i en globaliserad värld,  Pia Laskar, fil.dr. i idéhistoria, lektor vid Tema Genus, Linköpings universitet

 

Torsdag 12 april

Om postmaterialism och feminism, med utgångspunkt från fysikern Karen Barad och vetenskapshistorikern Donna Haraway, Birgitta Rang fil.lic. och f.d. lärare och rektor på Kvinnofolkhögskolan

Torsdag 19 april

Feminism som politisk aktivism, med utgångspunkt från Nancy Frazer m.fl. Kerstin Alnebratt, fil.dr. i genusvetenskap och föreståndare för Nationella genussekretariatet

 

Torsdag 10 maj

Feministisk aktivism i ett postkolonialt perspektiv.

Diana Mulinari, fil.dr. i sociologi och professor i genusvetenskap, Lunds universitet

 

Samtliga föreläsare är/har varit lärare eller styrelseledamöter på Kvinnofolkhögskolan.

Föreläsningarna är öppna för alla. Fika kommer att finnas.

 

Välkomna!

För frågor och information: 031-780 35 00 eller kvinnofolkhogskolan@kvinno.fhsk.se

 

Föreläsningarna görs i samverkan med

Kvinnofolkhögskolans stödförening och

Föreningen för Folkbildningsforskning

                                                                                                            

F! Göteborg

Lämna ett svar