Manifestation mot våld 25/11

I samband med Internationella dagen mot våld mot kvinnor (FN) anordnar Fi Gbg en manifestation mot våld i nära relationer.

Samling på Sensus, Södra Hamngatan 29 kl 17.00 där vi hämtar plakaten och organiserar oss. Vi går sedan runt i Nordstan och däromkring.

Vi har 6 plakat, där ena sidan är svart och visar på ”problemet”, och andra sidan är rosa och visar på Fi:s ”lösning” (se exempel i bildspelet nedan). Vi fokuserar på 6 olika grupper, som tenderar att glömmas bort då man diskuterar våld i nära relationer, bl.a. äldre och HBTQ-personer. Självklart finns fler grupper som är värda att uppmärksam och vi har inte gjort något genomtänkt urval (i kombination med brist på plakat) men manifestationen i sin helhet syftar naturligtvis till att lyfta diskussionen om helheten.

Välkomna alla sympatisörer och nyfikna!

[slideshow]

F! Göteborg

Lämna ett svar