Träff med Förening Grunden

På medlemsmötet 17/11 hade Fi Göteborg och Unga Feminister besök av Föreningen Grunden, en förening av och för de som kallas intellektuellt funktionshindrade. Grunden hade en bra och lärorik föreläsning för oss om funktion, skola och arbetsmarknad. Bland annat diskuterades det om skolan verkligen är en skola för alla. Personer som går i särskola får andra, mindre gynnande förutsättningar. T.ex. ser betygssystemet inte likadant ut i särskolan som i övriga skolan, vilket innebär att särskolebetygen inte är giltiga att söka jobb med på den reguljära arbetsmarknaden. Man får istället daglig verksamhet, som i praktiken är jobb, men utan riktig lön. Grunden menar också att genom att ha en särskola så särbehandlas elever, och de menar att alla som behöver hjälp i skolan ska få det via den vanliga skolan istället.

En annan form av särbehandling som uppmärksammades var LSS-lagen som Grunden ställer sig kritiska till då de menar att den skiljer funktionshindrade människor från övriga. Grunden menar att LSS-lagen bör ligga under socialtjänstlagen. Utöver att LSS-lagen är särbehandlande är den inte heller jämställd utan män och kvinnor får olika stöd.

Föreningen Grunden berättade även om olika förslag för att göra samhället mer tillgängligt och anpassat för alla. Till exempel att det ska vara möjligt att fylla i att en tidningsprenumeration ska vara i punktskrift.

Fi har nu massor att jobba med i syfte att förbättra vår politik och våra material så att de blir mer tillgängliga och tar hänsyn till olika faktorer som berör funktionalitet – ett arbete som vi ser fram emot! Hör av dig om du vill vara med på detta.
Vi tackar Emily och Ola för ert besök och föreläsning hos oss!

Fi <3 Grunden

F! Göteborg

Lämna ett svar