Nationaldagen

Idag på Sveriges nationaldag så manifesterar vi tillsammans med andra fredsorganisationer.

Sverige är inte längre det neutrala land som man en gång (knappt) var och fortfarande utger sig för att vara.

Kolla in dessa exempel:

I Sverige går varje år ca 43 miljarder kr av statsbudgeten till militären.

Sverige exporterar idag mer vapen per invånare än något annat land.

Sveriges krigsmaterielexport har mer än fyrdubblats under 2000-talet, från ett värde av 3,1 miljarder kronor 2001 till 12,7 miljarder kronor 2008. Det gör Sverige till en av de fem största vapenexportörerna per medborgare i världen.

Sedan USA:s invasion av Irak har den svenska exporten av vapen till de amerikanska väpnade styrkorna mer än fördubblats. Till kriget bidrar Sverige med till exempel granatgeväret ”Carl Gustaf”, pansarvärnsvapnet ”AT4”, granaten ”Excalibur” och kikarsikten till maskingevär.

Norr om Kiruna finns NEAT (North European Aerospace Test range), som utgörs av ett 24000 km2 stort luftområde, med ett 1650 km2 stort begränsat skyddsområde (vilket kan utökas till 3000 km2), och är därmed Europas största övningsområde för militära ändamål.

Sverige är i krig i Afghanistan där svenska soldater krigar under Nato-flagg!

F! Göteborg

Lämna ett svar