Ang. kommentarer på deltagande i demonstrationen 21/5

Fi ställer sig aldrig bakom någon form av kvinnoförtryck, oavsett om det sker i religionens namn eller som normaliserad strukturell diskriminering. Däremot stödjer Fi rätten att fritt utöva religion utan att riskera våld och hot. Islam som religion innebär inte nödvändigtvis ett förtryck av kvinnor, inte mer än de andra patriarkala religionerna, då blandar man ihop religion med fundamentalism. Däremot finns en tydlig koppling mellan den nazistiska demonstrationen och islamofobi, främlingsfientlighet och rasism, saker som Fi starkt motsätter sig.

F! Göteborg

Lämna ett svar

Comments

 1. ”Däremot stödjer Fi rätten att fritt utöva religion utan att riskera våld och hot.”
  – Självklart, men om det handlar om en religion där utövarna är så trogna att de skulle kunna ta till våld mot de som inte är villiga att ha samma ideologier? (ja, det går tyvärr ofta att jämnställa islam med andra radikala ideologier).

  ”Islam som religion innebär inte nödvändigtvis ett förtryck av kvinnor, inte mer än de andra patriarkala religionerna”;
  – Nödvändigtvis? Då behöver ju inte heller det svenska samhället nödvändigtvis innebära förtryck av kvinnor. Ni (eller ”vi”, då jag själv röstade på F!) hävdar ju även själva att det är en patriarkal religion – är det verkligen den sida vi vill ställa oss på? Bäst hade faktiskt varit att hålla en låg profil, för genom demonstrationen uppfattar ju människor det på detta vis. Om man får välja mellan AIDS, Klamydia och att inte ligga alls – varför vara så kåt på att demonstrera mot något, att man är villig plocka på sig klamydian bara för att få göra det?

  Jag är inte ens så värst insatt i politk, och med detta sagt tycker jag ändå hela motdemonstrationen bara var löjlig. Som sagt – även om det inte var en motdemonstration så uppfattas det på det viset. Varför inte bara lägga energin på något annat? Exempelvis kan ni ju samla krafter och göra en något mer intelligent kampanj för F! i framtiden!

 2. Fundamentalism är bara en måttstock av religionsutövan.
  Någon som tror väldigt mycket på sin religion. Det är fortfarande religion.

  Att vi i västvärlden (EU/USA) deformerat ordet för att få det att betyda ”tro fel” för att passa våra agendor. I USA står vad vi i Sverige anser vara kristna fundamentalister och talar om hur alla muslimer är fundamentalister. Så det är ett väldigt relativt begrepp.

  Religiös, fundamentalist och sektmedlem, alla 3 är exakt samma sak. Fast vi valt att dela upp det i 3 olika ord, så att vi kan ha ”Religionsfrihet” och bara döpa om religionen till fundamentalism eller sekt och förbjuda den.

  Och att stödja en patriarkal religion (ni sa det själva i inlägget) bara för att de andra är lika patriarkala är lustigt.
  Som att stödja Telia om de inte haft några kvinnor i ledningen, bara för att Telenor och Tele2 inte heller har det.
  Bättre att inte stödja någon av dom.

 3. Demonstranternas krav:
  Att tillåta alla söner av vårt folk att bestämma sin framtid och i full frihet välja det styrelseskick de önskar.
  Vi uppmanar dem alla att välja alternativet, som ensam har förmåga att garantera rättvisa och frihet åt alla.
  Stoppa alla framtida försök till imperialistisk infiltration i vårt land.

  Nu pratar jag givetvis inte om ”nazisternas” krav utan om Hizbollahs krav, Hizbollah-flaggan var nämligen närvarande på vänsterdemonstrationerna. På vilket sätt skulle det vara mildare att gå på demonstration tillsammans med dem jämfört med att demonstrera för en gemensam sak tillsammans med ”nazister”? Skulle ni på samma sätt ursäkta någon som använder en annan flagga med liknande ideologi?

  Hur definierar ni förresten ”religion”?

 4. Varför är det inte en självklarhet att försvara en stor grupp människors samma rätt att existera som alla andra i den här staden? Moskén i Lundby är den enda moskén i Västsverige som vänder sig till flerttalet muslimer. Kommentarerna här verkar väldigt säkra på hur muslimer i Sverige ”är”, vad de tycker och vad de gör tillsammans. Trots att det inte ens finns ett enda riktigt rum där muslimer kan samlas och göra ett försök att representera islam och visa oss andra hur det är. På riktigt. Moskén är tänkt inte bara att användas som mötesplats för muslimer utan även som plats för dialog mellan religioner, och kanske viktigast, mellan icke-troende och muslimer, för det verkar ju vara där som sprickan når djupast.

  Vi är nog överens om att vi är emot fundamentalism i den betydelsen att fundamentalister inte accepterar den andres rätt att existera. De muslimer som är i behov av moskén kommer inte att bli färre för att vi säger att islam är dåligt och att det är okej att nazister därför demonstrerar mot bygget. Utan moskén hade vi varit en plats fattigare för samtal och möjlighet till förståelse mellan icke-muslimer och muslimer samt mellan muslimer (varför förutsätts alla muslimer vara kvinnoförtryckande tyranner?) och samtidigt skapat grogrund för en fundamentalism (från alla håll, religiöst som ateistiskt) som ingen vill ha. Därför är det självklart att vi behöver minst en moské i Göteborg och att alla försök emot det måste bemötas på något sätt. Till exempel med symbolisk motdemonstration.