V så patriarkalt att de behöver kvinnonätverk?

Läste en intressant intervju idag i SvD med Ida Gabrielsson, Ung Vänsters ordförande, som vill att V ska börja ”göra politik” istället. Ida säger  ”Vänsterpartiet är utan tvekan det viktigaste och bästa feministiska partiet i svensk politik, men vi har inte lyckats hela vägen.

I nästa andetag säger Ida också  att ” Vänsterpartiet ska inrätta ett kvinnopolitiskt feministiskt nätverk, ”för kvinnor, av kvinnor, där bara kvinnor får vara med.– Det måste finnas ett andrum, där kvinnor kan träffas och peppa varandra, så att man sedan kan gå in i diskussioner på samma villkor som männen, och fullt ut påverka till exempel kongressdiskussioner och partistyrelsebeslut.

Partiet är alltså så patriarkalt att det måste inrättas ett kvinnonätverk för att få höras i partiet. Mycket intressant med tanke på att V anser sig vara det bästa feministiska partiet i svensk politik.

Stina Svensson

F! Göteborg

Lämna ett svar

Comments

 1. Bra skrivet. Att vara ett feministiskt parti är mer än vad som står i partiprogramet, det är den interna maktstrukturen, det är hur man röstar och agerar. Det är en fråga om medvetenhet inte bara om andras handlingar utan också sina egna.
  Om V verkligen var ett feministiskt parti skulle kanske männen också träffas innan för att diskutera hur de ska låta bli att utöva härskartekniker och omedveten patriarkal makt på möten?

 2. Så det är fel av (v) att inrätta ett kvinnopolitiskt feministiskt nätverk?

  Mitt eget intryck av många år av engagemang i jämställdhetsfrågor, feministiska nätverk etc att där man pratar om egna problem – där är i själva verket problemen mindre – medan det kan vara mycket värre i de sammanhang där man anser sig inte ha några problem alls … Kanske det till och med är ett gott initiativ – något för F! att ta efter?

 3. Jag hade hoppats på fler kommentarer. Det är en intressant fråga; på vilket sätt är det ett uttryck för ”patriarkalitet” att (v) inrättar ett kvinnopolitiskt feministiskt nätverk? Frågan handlar förstås också om andra partier och politiska rörelser – exempelvis alla de som har särskilda kvinnoförbund – är det ett uttryck för deras patriarkalitet? Jämfört med vaddå? Ofta är alternativen för hur saker styrs – politiken eller marknaden. Och det kanske ändå är lite mindre patriarkalt med ett feministiskt nätverk inom (v) än exempelvis de riskkapitalbolag som styr den privata sjukvården idag? Eller missar jag något i betydelsen av ”patriarkalt”?

  Finns det till och med något gott i att exempelvis (v) har separatistiska förmöten innan konferenser – som Gustav länkade till ovan? Eller är det bara ett i mängden av patriarkala tecken?

  Ett exempel: Själv förljer jag exempelvis (c)-kvinnornas blogg jämställd.se. Jag håller oftast inte med om vad de skriver – men jag beundrar engagemanget och diskussionsviljan. Antagligen anser sig (c) och (c)-vinnorna också vara de ”bästa” feministerna? Ungefär detsamma kan antagligen också sägas om många liberala feminister, s-kvinnor, nätverket rebella etc (de organiserar sig separatistiskt, men ändå inom etablerade politiska rörelser). Är de också på grund av detta patriarkala?