Rösta på Fi för jämställdhet i Göteborg och Sverige

Idag arrangerade 8:e marskommittén en feministisk debatt inför valet, med frågeställningen ”Vilka kvinno- och jämställdhetsfrågor prioriterar våra politiker?”

Stina Svensson, Fi’s första kandidat till Göteborgs kommunfullmäktige, stod för det enda konkreta förslaget för att utjämna löneskillnaderna: en jämställdhetsfond som ska finansieras till lika delar av arbetsgivarna och staten. Läs mer här.

Som väntat fanns det, från övriga debattörer, överlag få konkreta politiska förslag, särskilt om man bara räknar de som respektive parti faktiskt ställer sig bakom och som dessutom klarar sig hela vägen till en regeringsplattform.

Anmärkningsvärt var att samtliga alliansens representanter beklagade sig över att ”plötsligt få siffror slängda framför sig”, då de uppenbarligen inte tyckt sig ha någon anledning att läsa in sig på den senaste statistiken och blev således fullkomligt överrumplade då moderatorn ville diskutera utifrån rådande siffror gällande kvinnors arbete och löner. Man får anta att alliansen inte har för vana att utgå från fakta vid de tillfällen (om sådana mot förmodan alls förekommer) som jämställdhet står på dagordningen.

Samtliga partiers representanter pratade om de möjligheter som finns inom den offentliga sektorn, just för att man där har ett politiskt inflytande över bl.a. lönesättning och rekrytering. Varför då inte, genom demokratiska beslut, skaffa oss ökat politiskt inflytande över den privata sektorn?

Jämställda löner, individualiserad föräldraförsäkring, arbetstidsförkortning och skärpt sexualbrottslagstiftning är några av Feministiskt Initiativs högst prioriterade frågor –just för att de, som denna panel också tycktes överens om, är nyckelfrågor när målet är ett jämställt samhälle.

Stina sa mycket klokt idag, t.ex.

…Vi måste också arbeta politiskt med kunskap kring ett antivåldsperspektiv, det är viktigt inte minst inom sporten och de idrottsföreningar vi har här i Göteborg. Idrottsrörelsen är den största folkrörelsen vi har i Sverige, och där läggs grunden för hur vi ska bete oss som män och kvinnor, och där finns en oerhört stor homofobi och transfobi. Här tror jag att politiker kan trycka på och det kommer jag göra när jag kommer in i kommunfullmäktige!

Lite senare, i en annan del av stan, hölls torgmöte vid valhusvagnen. Patrik Wikström, kandidat till kommunfullmäktige, höll tal om vad feminismen har åstadkommit hittills och om Fi’s politik nationellt och lokalt.

F! Göteborg

Lämna ett svar