Feminister behövs!

Fi Göteborgs talespersoner Stina och Carolina skriver i GT Debatt om vikten av en feministiskt politik. Feministiskt initiativ bör vara det självklara valet i höst, både i riksdagsvalet och i Göteborgs kommunalval, för alla som vill ha ett jämlikare och mer jämställt samhälle.

”Feministiskt initiativ är det enda parti som formar en politik som tar sin utgångspunkt i feminismen. Vi ställer nu upp i valet med det självklara målet att ta plats i politiken, både i kommunen och i riksdagen. Vi vet att det finns tillräckligt med väljare som tycker att det behövs mer feminism i politiken för att det ska vara möjligt. I EU-valet förra året fick vi 3,3 procent av rösterna i Göteborg stad – mer än vad media och opinionsinstituten räknat med. Vi är trötta på att kvinnor fortfarande bort- prioriteras och skuldbeläggs – och har konkreta förslag till lösningar:

Vi vill inrätta en jämställdhetsfond för att finansiera höjda löner i kvinnodominerade arbeten och sektorer. Staten och arbetsgivarna finansierar med lika delar vardera och pengarna fördelas till arbetsgivare som höjer lönerna i kvinnodominerade yrken. Vi vill ha en individualiserad föräldraförsäkring, där båda föräldrarna förväntas ta lika ansvar. Det bidrar till en rättvisare arbetsfördelning av både lönearbete och obetalt arbete i hemmet. Föräldraförsäkringen måste också anpassas till ombildade familjer, regnbågsfamiljer och ensamstående föräldrar.

Vi är trötta på att rättsväsendet om och om igen skuldbelägger kvinnor som anmäler våldtäkter. Dom- stolarna måste kunna utgå från att män förstår vad ordet ”nej” betyder. Brist på samtycke ska vara grunden för definitionen av våldtäkt, så att det i våldtäktsmål blir möjligt att ställa frågan: När och hur fick du samtycke till sex?

Vi utmanar Sverigedemokraterna. Vi är ett nytänkande parti med en tydlig ideologi som på allvar utmanar rasism och homofobi. När andra partier undviker att bemöta Sverigedemokraternas världsbild väljer vi att med en feministisk utgångspunkt presentera en annan vision. Vi möter många som efterfrågar en feministisk politik, men en del är oroliga för att deras röst är bortkastad om vi inte skulle nå över fyra procent i riksdagsvalet. Men det finns inga bortkastade röster i en demokrati.

Den intressanta frågan
borde inte vara vilket block man vill stödja med sin röst, utan vilken politik man vill ha. En röst på Feministiskt initiativ är det enda sättet att i valet tydligt visa sitt stöd för en feministisk politik. Vi siktar på att skriva historia i årets val.

Stina Svensson är talesperson, riksdagskandidat och kommunkandidat för Feministiskt initiativ
i Göteborg.

Carolina Pedersen är ordförande och talesperson för Feministiskt initiativ i Göteborg.”

GT, 2010-06-09

F! Göteborg

Lämna ett svar