Våra kommunpolitiker

Stina Svensson

Gruppledare kommunfullmäktige

Stina har varit aktiv i partiet sedan 2006. Hon har lång erfarenhet av att arbeta inom omsorgen och arbetsmarknadsfrågor står henne närmast. Idag präglas särskilt den kvinnodominerade arbetsmarknaden av usla arbetsvillkor och arbetsmiljö, osäkra anställningar och lönediskriminering. En annan viktig fråga för Stina är kommunens öppenhet och transparens. Det är avgörande om vi ska kunna få fortsatt förtroende från väljare. Den patriarkala strukturen måste redas ut och dörrar ska vara öppna!

  Sanna Ghotbi

  Ledamot kommunfullmäktige

  Sanna har sedan tidig ålder intresserat sig för politik och mänskliga rättigheter och med inspiratörer som suffragetterna och medborgarrättsrörelsen valde hon att engagera sig i det antirasistiska och feministiska arbetet. Sanna anser att samhället måste förändras från grunden genom att belysa de maktstrukturer som objektifierar, sexualiserar, diskriminerar och stigmatiserar grupper och utifrån det var Fi ett självklart val. Sanna läser på kandidatprogrammet i globala studier där globala utmaningar som mänskliga rättigheter, fattigdom, postkolonialism, hållbarhet och genus står i fokus. Tidigare har hon även studerat rättspsykologi vilket uppmärksammat henne på bristerna i dagens rättssystem. Under mandatperioden kommer Sanna driva frågor som utbildning i genus och antirasism i kommunala verksamheter, att mänskliga rättigheter ska gälla även papperslösa och EU-migranter och att motverka segregering.

   Gudrun Tiberg

   Ledamot kommunfullmäktige, ersättare SDN Örgryte-Härlanda, ledamot fullmäktige för Göteborgsregionens kommunalförbund

   Gudrun, eller Tibbe som hon allmänt kallas, har varit engagerad i Fi sedan starten. Hon är journalist i grunden och har hela sitt yrkesverksamma liv arbetat som informationssekreterare, både i Sverige och utomlands, med att informera allmänheten om deras rättigheter och skyldigheter. I Marks kommun var hon sekreterare i en särskild informationsnämnd, som behandlade alla ärenden rörande information, konsumentfrågor och invandring. Den tid som Tibbe inte spenderar på Fi lägger hon på sitt konstnärskap – hon både målar och skulpterar. Hon är dessutom expert på svenska språket och engagerad i pensionärers villkor. De frågor som Tibbe kommer att fokusera på under mandatperioden är äldrefrågor, skolfrågor, omsorg och ökad tillgänglighet.

    Louise Thörnqvist

    Ersättare kommunfullmäktige, ledamot fullmäktige för Göteborgsregionens kommunalförbund

    Louise är socionom vilket som har gett henne en stor erfarenhet av arbete med människor som befinner sig i olika livssituationer, har olika åldrar och olika behov. Louise ägnar sin fritid åt politik och att vara scoutledare. Louise kommer att driva djurskyddsfrågor under mandatperioden. Hon är vegan och har en vision om ett samhälle där djur ses som kännande varelser. Kunskapen om djurindustrin måste bli mer allmän, dels för djurens skull men även för miljöns. Detta eftersom det finns tydliga samband mellan djurvälfärd och miljöns mående. Louise brinner också för socialpolitiska frågor. Genom sitt arbete som socionom har Louise en god kunskap om vad som behöver förbättras.

      Masoud Vatankhah

      Ersättare kommunfullmäktige

      Masoud är utbildad sociolog och arbetar som boendepedagog på ett HVB-hem. Han har stor erfarenhet av ideellt engagemang inom antirasism och asylrätt. Masoud var med och grundade Göteborg mot rasism 2008 som en reaktion på de rasistiska attacker som utfördes då samt Sverigedemokraternas framgångar. Han var också med och grundade Ingen människa är illegal i Göteborg 2001 som stödjer papperslösa på olika sätt. Masoud är engagerad i BK Häckens supporterförening Getingarna. Masouds vision för Göteborg är att staden ska vara öppen, inkluderande, jämlik och tillgängligt för alla. Masoud kommer främst driva frågor som rör de som inte räknas som riktiga medborgare i samhället; papperslösa, EU-medborgare och ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar.

       Åsa Nilsen

       Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, ersättare

       Åsa är den före detta kulturarbetaren som numera arbetar som ungdomshandledare på ett asylboende för ensamkommande ungdomar. Under sin tid på arbetsvetarprogrammet gjorde Åsa praktik på en av kommunens förvaltningar vilket gav henne god inblick i kommunens verksamhet och organisation. Åsas hjärtefrågor är rättvisa och integration.

         Ulrika Centerwall

         Idrotts- och föreningsnämnden, ersättare

         Ulrika är doktorand på Bibliotekshögskolan där hon utför feministisk forskning med inriktning mot skolbibliotek. Tidigare har Ulrika arbetat med barn och unga, inom bibliotek, kultur, fritid och i olika organisationer. Ofta har det handlat om demokratiska frågor, om delaktighet och att utbilda och stärka. Som aktivist har hon arbetat på tjejjour och teater, med 8:e marsfiranden, kulturfestivaler och som initiativtagare till hbtq-festivalen Queer up Kungsbacka. Som ensamstående förälder är Ulrika aktiv i Forum för feministiska föräldrar.

          Matilda Jacobsson

          SDN Centrum, ersättare

          Matilda har rötter från Thailand, är uppvuxen på Skaraslätten och bor i Göteborg. Hon arbetar som sångpedagog och verksamhetsutvecklare i Kungälvs kommun där hon är med i programrådet och påverkar kulturutbudet för invånarna. Vid sidan av är hon dessutom egenföretagare som frilansande artist och musiker. Kulturfrågorna ligger Matilda närmast hjärtat och arbetet kring skolfrågor och jämställdhet går hand i hand med detta engagemang.

            Tove Adlerberth

            Stadsrevisionen

            Tove är jurist med skatterätt som ett av sina fördjupningsområden. Innan Tove började studera juridik läste hon konst både på gymnasiet och på folkhögskola. Hon har även studerat arabiska i Kairo. Sina feministiska åsikter har Tove fått med sig sedan barnsben. Hon växte upp i en familj där middagsbordet såväl som släktsammankomsterna varit, och fortfarande är, ett forum för politiska diskussioner. Tove har sedan sin gymnasietid på olika sätt engagerat sig i politiska och feministiska frågor. Sedan sin examen 2011 arbetar Tove på en statlig myndighet med kontor här i Göteborg.