Våra kommunpolitiker

Stina Svensson

Gruppledare kommunfullmäktige

Stina har varit aktiv i partiet sedan 2006,  och har varit en av partiets talespersoner, och lett partiet i Göteborg till val både 2014 och 2018.
Stina har lång erfarenhet av att arbeta inom omsorgen. Arbetsmarknadsfrågor står henne närmast. Idag präglas särskilt den kvinnodominerade arbetsmarknaden av usla arbetsvillkor och arbetsmiljö, osäkra anställningar och lönediskriminering. En annan viktig fråga för Stina är kommunens öppenhet och transparens. Det är avgörande om vi ska kunna få fortsatt förtroende från väljare. Den patriarkala strukturen måste redas ut och dörrar ska vara öppna!

”Jag bär många erfarenheter av livet och arbetslivet.”

Jag brinner för:
”Ett samhälle fritt från alla former av diskriminering och våld. Mina hjärtefrågor är allt från arbetsvillkor och lönediskriminering i kvinnodominerad sektor, strukturell rasism, mäns utnyttjande av kvinnors, barns, icke-binäras och transpersoners kroppar för sexuella ändamål, #metoo, våld i nära relationer och i namn av heder.”

Maila Stina
Facebook: Stina Svensson Fi Göteborg
Twitter: @StinaSvensson8

[foto: Peter Lloyd]

  Teysir Subhi

  Ledamot kommunfullmäktige

  Teysir har en lång erfarenhet som anti-rasistisk opinionbildare, och tog plats i kommunfullmäktige för Feministiskt initiativ 2018.
  Förutom att representera Fi som en av två ledamöter i kommunfullmäktige, så är Teysir även ersättare för Fi i Göteborgsregionens kommunalförbund.

  ”Jag gör verklighet av politiska idéer.”

  Jag brinner för:
  ”Skola, arbetsrätt och antirasistiska frågor.”

   Stina Sewén

   Ersättare kommunfullmäktige, 2:a vice ordförande SDN Östra

   Stina representerar Fi både i kommunfullmäktige och som 2:a vice ordförande i SDN Östra. En stadsdelsnämnd ansvarar för bland annat socialtjänst, kommunval vård, hemtjänst, och lokal kultur och fritid.

   ”Jag står inte ut med de orättvisor som präglar vår stad och vill göra vad jag kan för att försöka få bort dem. Jag är bra på att skapa konkreta reformer utifrån vår visionära politik och på att ta in många olika perspektiv.”

   Jag brinner för:
   ”Ekonomisk jämställdhet och jämlikhet. Mänsklig säkerhet. Att alla i vår stad, som behöver, ska få en värdig och tillitsfull äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.”

    Masoud Vatankhah

    Ersättare kommunfullmäktige, styrelse GotEvent

    Masoud representerade Fi i fullmäktige även mandatperioden 2014-2018.
    Masoud sitter även i styrelsen för GotEvent, det kommunala bolag som bland annat sköter stadens arenor och evenemang.

    Masoud är utbildad sociolog och arbetar som boendepedagog på ett HVB-hem. Han har stor erfarenhet av ideellt engagemang inom antirasism och asylrätt. Masoud var med och grundade Göteborg mot rasism 2008 som en reaktion på de rasistiska attacker som utfördes då samt Sverigedemokraternas framgångar. Han var också med och grundade Ingen människa är illegal i Göteborg 2001 som stödjer papperslösa på olika sätt. Masoud är engagerad i BK Häckens supporterförening Getingarna. Masouds vision för Göteborg är att staden ska vara öppen, inkluderande, jämlik och tillgängligt för alla. Masoud kommer främst driva frågor som rör de som inte räknas som riktiga medborgare i samhället; papperslösa, EU-medborgare och ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar.

    ”Jag tror på medmänsklighet och alla människors lika värde och jag är beredd att kämpa för det.”

    Jag brinner för:
    ”Att tjata om allas mänskliga rättigheter och lika värde. Att jobba mot de rasister som sitter i riksdag och kommunfullmäktige och som kidnappar och förvränger våra värderingar.”

      Alexandra Angelbratt

      Suppleant Göteborgs hamn

        Britt Fornander

        Ersättare Utbildningsnämnden

          Cajsa Ottesjö

          Ersättare Kretslopp- och vattennämnden och suppleant Bostads AB Poseidon

            Christopher Skog

            Suppleant Familjebostäder

             Denise Cresso-Nydén

             Ersättare Social Resursnämnd

             Denise har ägnat sitt liv åt att slåss för de två största frihetsfrågorna: frihet från våld och friheten att bestämma över sitt eget liv. Som expert i funktionsrättsfrågor i kombination med hennes kunskaper om mäns våld mot kvinnor har hon en unik kompetens som behövs i riksdagen.

             Utgångspunkten för Denises arbete har alltid varit inkludering, tillgänglighet och normkritik. Inom hennes arbete för att synliggöra det våld som särskilt drabbar kvinnor med funktionsnedsättning tog hon initiativ till #slutvillkorat inom #metoo rörelsen. Genom funktionsrättsrörelsen har hon även varit en stark röst mot regeringens urholkning av LSS.

             I Göteborgs stad kommer Denise framförallt med trovärdighet och förankring inom funktionsrättsrörelsen att driva den politik som får ett slut på osynliggörandet av människor med normbrytande funktionsvariationer och deras livsvillkor. Men som Fi:s representant i Social Resursnämnd så tar hon initativ i många olika frågor.

             Gudrun Tiberg

             Ledamot Lokalnämnden

             Gudrun, eller Tibbe som hon allmänt kallas, har varit engagerad i Fi sedan starten. Hon är journalist i grunden och har hela sitt yrkesverksamma liv arbetat som informationssekreterare, både i Sverige och utomlands, med att informera allmänheten om deras rättigheter och skyldigheter. I Marks kommun var hon sekreterare i en särskild informationsnämnd, som behandlade alla ärenden rörande information, konsumentfrågor och invandring. Den tid som Tibbe inte spenderar på Fi lägger hon på sitt konstnärskap – hon både målar och skulpterar. Hon är dessutom expert på svenska språket och engagerad i pensionärers villkor. Tibbe är speciellt engagerad i äldrefrågor, skolfrågor, omsorg och ökad tillgänglighet.

             Gudrun representar Fi som ordinarie ledamot i Lokalnämnden, som bland annat ansvarar för lokaler till alla skolor, förskolor, äldreboenden och mycket mer.

              Johan Abrahamsson

              Ledamot i Stadsrevisionen

              Johan är invald i Stadsrevisionen och Stadrevisionens revisorskollegium för mandatperioden 2018-2022.

                Kristina Wejstål

                Suppleant Göteborgs Stadsteater

                  Lennart Hansson

                  Ersättare Stadsdelsnämnd Östra Göteborg

                  Vi har en planet med många orättvisor, förtryck och våld. Djurindustrin som förtrycker och dödar miljoner oskyldiga varje sekund.  Jag vill verka för en grönskande frisk värld där djur och människor värderar varandras rätt till sitt liv i frihet och harmoni och där vi ställer upp solidariskt för varandra oavsett var vi är födda har för hudfärg eller sexuell tillhörighet. Jag är Göteborgare och världsmedborgare i hjärtat.

                    Love Sinnervall

                    Ersättare Idrott- och föreningsnämnden

                     Louise Thörnqvist

                     Ledamot Park- och naturnämnden

                     Louise är socionom vilket som har gett henne en stor erfarenhet av arbete med människor som befinner sig i olika livssituationer, har olika åldrar och olika behov. Louise ägnar sin fritid åt politik och att vara scoutledare. Louise kommer att driva djurskyddsfrågor under mandatperioden. Hon är vegan och har en vision om ett samhälle där djur ses som kännande varelser. Kunskapen om djurindustrin måste bli mer allmän, dels för djurens skull men även för miljöns. Detta eftersom det finns tydliga samband mellan djurvälfärd och miljöns mående. Louise brinner också för socialpolitiska frågor. Genom sitt arbete som socionom har Louise en god kunskap om vad som behöver förbättras.

                     ”Jag tycker politik är kul och intressant och jag vill vara med och göra Göteborg till en bra stad för alla invånare. Jag kämpar för det jag tror på, jag tar debatten och jag tror att ett bättre samhälle är möjligt.”

                     Jag brinner för:
                     ”Miljö- och klimatfrågor, djurrätt, mänskliga rättigheter, socialpolitik och föreningsliv.”

                       Malin Andersson

                       Ersättare Nämnden för Konsument- och Medborgarservice

                        Matilda Skön

                        2:a vice ordförande SDN Centrum

                        Matilda har rötter från Thailand, är uppvuxen på Skaraslätten och bor i Göteborg. Hon arbetar som sångpedagog och verksamhetsutvecklare i Kungälvs kommun där hon är med i programrådet och påverkar kulturutbudet för invånarna. Vid sidan av är hon dessutom egenföretagare som frilansande artist och musiker. Kulturfrågorna ligger Matilda närmast hjärtat och arbetet kring skolfrågor och jämställdhet går hand i hand med detta engagemang.

                        Matilda representar Fi som ledamot och 2:a vice ordförande i stadsdelsnämnd Centrum, och leder den rödgrönrosa oppositionen där.

                          Martin Jordö

                          Ledamot Stadsdelsnämnd Västra Göteborg

                            Miriam Friedlaender

                            Ersättare Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning

                              Sara Malm

                              Ersättare Stadsdelsnämnd Västra Göteborg

                                Tobias Cowie

                                Ersättare Valnämnden

                                 Ulrika Centerwall

                                 Ledamot Kulturnämnden

                                 Ulrika är doktorand på Bibliotekshögskolan där hon utför feministisk forskning med inriktning mot skolbibliotek. Tidigare har Ulrika arbetat med barn och unga, inom bibliotek, kultur, fritid och i olika organisationer. Ofta har det handlat om demokratiska frågor, om delaktighet och att utbilda och stärka. Som aktivist har hon arbetat på tjejjour och teater, med 8:e marsfiranden, kulturfestivaler och som initiativtagare till hbtq-festivalen Queer up Kungsbacka. Som ensamstående förälder är Ulrika aktiv i Forum för feministiska föräldrar.

                                 Ulrika representar Fi som ordiniarie ledamot i Kulturnämnden.

                                  Åsa Nilsen

                                  Suppleant Boplats Göteborg

                                  Åsa är den före detta kulturarbetaren som numera arbetar som ungdomshandledare på ett asylboende för ensamkommande ungdomar. Under sin tid på arbetsvetarprogrammet gjorde Åsa praktik på en av kommunens förvaltningar vilket gav henne god inblick i kommunens verksamhet och organisation. Åsas hjärtefrågor är rättvisa och integration.

                                  Åsa representerar Fi i det kommunala bolaget Boplats Göteborg som handhar bostadkön.