VALENKÄT

Styrelsen Fi Göteborg hoppas att du vill svara på en valenkät så att vi får ytterligare underlag inför analysen av valet och vilka förbättringar som du som medlem tycker bör göras. Tack för att du tar din tid! Klicka här för att komma till valenkäten: Utvärdering val 2018 Fi Göteborg

Läs mer

Det är vårt ansvar att göra barnen hörda

Louise Thörnqvist, Matilda Skön och Stina Ogbonnaya

För att stärka demokratin och minska klyftorna i Göteborg måste vi säkerställa barnens perspektiv – alla barns perspektiv – i stadens beslutsprocesser. Det skriver Feministiskt initiativ Göteborg, som går till val på att införa barnråd i alla stadsdelar. Med bara dagar kvar till valet står demokrati i fokus. Från alla kanter lyfts frågan om hur vi ska […]

Läs mer