Om Fi Göteborg

Feministiskt initiativ Göteborg är en kommunal medlemsgrupp inom Fi Västra Götaland, som i sin tur är en regional sektion i Feministiskt initiativ.

Kontakt

Kontakta styrelsen om du har förslag, vill starta en medlemsgrupp eller har andra frågor som rör styrelsen i Fi Göteborg.

E-post: styrelsen@figoteborg.se

E-post kassör: ekonomi@figoteborg.se

————————————————–

Vill du komma i kontakt med ett utskott?

bildning@figoteborg.se

evenemang@figoteborg.se

kommunikation@figoteborg.se

medlem@figoteborg.se

politik@figoteborg.se

————————————————–

För oss är det viktigt att alla mår bra i vår organisation och att det ska kunna gå att lyfta problem ifall en har upplevt att en har känt sig kränkt, hotad eller på något annat sätt utsatt. Emma Helmin och Åsa Hansson är ansvariga ombud för detta och går att kontakta på medlem@figoteborg.se

 

Du får gärna stödja Feministiskt initiativ Göteborg ekonomiskt!

Plusgiro: 47 97 70-0

 

Läs Fi Göteborgs stadgar här.

 

Fi Göteborgs styrelse

  Sara Lesch

  Tillförordnad ordförande

    Beatrice Tyrenberg

    Vice ordförande

      Miriam Friedlaender

      Kassör

        Claes Decker

        Ledamot

          Johanna Marseille

          Ledamot

            Jonathan Krite

            Ledamot

              Emelie Heilmann

              Ledamot

                Ann Åkerberg

                Ersättare


                 Revisorer

                 Frida Sewén och Jonathan Hiller