Om Fi Göteborg

Feministiskt initiativ Göteborg är en kommunal medlemsgrupp inom Fi Västra Götaland, som i sin tur är en regional sektion i Feministiskt initiativ.

Kontakt

Kontakta styrelsen om du har förslag, vill starta en medlemsgrupp eller har andra frågor som rör styrelsen i Fi Göteborg.

E-post: styrelsen@figoteborg.se

E-post kassör: ekonomi@figoteborg.se

————————————————–

Vill du komma i kontakt med ett utskott?

bildning@figoteborg.se

evenemang@figoteborg.se

kommunikation@figoteborg.se

medlem@figoteborg.se

politik@figoteborg.se

————————————————–

För oss är det viktigt att alla mår bra i vår organisation och att det ska kunna gå att lyfta problem ifall en har upplevt att en har känt sig kränkt, hotad eller på något annat sätt utsatt. Emma Helmin och Åsa Hansson är ansvariga ombud för detta och går att kontakta på medlem@figoteborg.se

 

Du får gärna stödja Feministiskt initiativ Göteborg ekonomiskt!

Plusgiro: 47 97 70-0

 

Läs Fi Göteborgs stadgar här.

 

Fi Göteborgs styrelse

    Mariam Khatibi

    Ordförande

        Johan Abrahamsson

        Vice ordförande

            Laurencia Emilsson Oñate

            Kassör

                Sara Lesch

                Ledamot

                    Johanna Marseille

                    Ledamot

                        Miriam Friedlaender

                        Ledamot

                            Fereshta Ziai

                            Ledamot

                                Pelle Hällje

                                Ledamot

                                    David Berglind

                                    Ledamot

                                        Pamela McCarthy

                                        Ledamot

                                            Moa Eriksson

                                            Suppleant