Engagera dig

Vill du engagera dig och ta ett feministiskt initiativ? Alla krafter behövs och du väljer själv vad du kan och vill bidra med. Nedan beskrivs olika sätt du kan engagera dig på. Var med och gör skillnad och hjälp oss att driva vårt arbete framåt!

 

Hjälp till på torgmöten under valkampanjen

Just nu och hela vägen fram till valet behövs mycket ideell rosa kraft! Det är viktigt att Feministiskt initiativ syns på gator och torg och pratar med potentiella väljare om varför vi behövs i riksdagen. På torgmötena deltar alltid våra politiker som kan de politiska sakfrågorna och utöver det hoppas vi att många medlemmar kan hjälpa till och bidra med diverse praktiska göromål. Kanske vill du som medlem hjälpa till med praktiska arrangemang som att sätta upp tält, ordna med kaffe och fika, dela ut flyers, blåsa ballonger mm. Antingen har du varit aktiv förut eller så är du helt ny och vill bidra på något sätt? Alla är välkomna och alla ideella krafter välkomnas!

Schema över torgmöten finns här.  Maila till styrelsen@figoteborg.se vilka dagar och tider du vill delta.

Våra utskott

Våra utskott utgör hjärtat i vår organisation! Det är de som skapar allt som du ser av Fi i Göteborg. Vill du engagera dig i ett utskott så ser vi helst att du är med på 1 utskottsmöte per månad.

politikKommunikation
Kommunikationsutskottet ansvarar för föreningens interna och externa kommunikation. I detta arbete ingår till exempel ansvar för sociala medier, webbredaktion och design. En annan viktig del är kontakten med press och journalister. Tillsammans med kommunikationsansvarig ansvarar utskottet för organisationens strategiska kommunikationsarbete.

Gillar du kommunikation, design eller sociala medier? Kommunicera ditt intresse till kommunikation@figoteborg.se.

eventEvenemang
Evenemangsutskottet ansvarar för samordning, planering och genomförande av olika typer av evenemang för Fi Göteborg. Fi Göteborg anordnar ungefär 4 st större event per år där 1:a maj är det största. Du som har erfarenhet av att projektleda evenemang, manifestationer, panelsamtal eller vill lära dig hur en arrangerar sådana kan skicka en förfrågan till evenemang@figoteborg.se.

eventBildning
Utskottet arbetar med intern och extern bildning och utbildning, i detta ingår till exempel ansvar för studiecirklar, anordna föreläsningar, kontakta utbildare etc.
Utskottet ser till plocka upp de önskemål om internutbildning som finns inom organisationen.

Brinner du för folkbildning? Hör av dig till bildning@figoteborg.se

eventMedlem
Utskottet ansvarar för medlemsvård och rekrytering av nya medlemmar. I rollen ingår det att ta hand om våra nyrekryterade medlemmar, se till att de får ett gott mottagande. Men också att anordna interna aktiveter som uppmuntrar engagemanget.

Vill du ta hand om alla våra duktiga aktiva? Skicka en hälsning till medlem@figoteborg.se.

eventPolitik
Politikutskottet har i uppgift att utveckla och driva Fi Göteborgs politiska arbete i kommunen. I arbetet ingår det också att skapa opion om aktuella politiska frågor och om Fi Göteborgs politik.
Politikutskottet består av en undergrupp; Kommunfullmäktige (KF-gruppen). I KF-gruppen diskuteras högaktuella frågor som behandlas på kommunfullmäktige i Göteborg. Gruppen har i syfte att både verka som ett stöd till politikerna i deras arbete samt utveckla den feministiska politiken.

Vill du utveckla Fi Göteborgs politik? Flagga för det genom att fylla i detta formulär.

Flygande Fi:are

Brinner du för att Fi ska nå ut med sitt budskap men har inte tiden att binda upp dig på något kontinuerligt? I så fall är Flygande Fi:are något för dig!

Flygande Fi:are gör punktinsatser så som att blåsa ballonger, pynta eller dela ut flyers när Fi Göteborg behöver folk. Du anmäler ditt intresse till oss och vi lägger in dig i sms-listan för Flygande Fi:are. När vi har ett event som vi behöver hjälp med skickar vi ut en förfrågan och du svarar om du kan hjälpa till på den punktinsatsen.

Är du intresserad? Skicka ditt namn och telefonnummer till flygande@figoteborg.se.

Boka en feminist

Fixa ett homeparty – rosa politik på hemmaplan

Undrar du vad Fi vill uträtta i Göteborgs stad? Vill du veta mer om det feministiska perspektivet i politiken? Ställ oss till svars – bjud in en ledamot eller talesperson till din förening, ditt hem eller ditt företag, tillsammans med dina vänner och bekanta. Läs mer här. 

Bli medlem

Har du svårt att engagera dig just nu? Se då gärna till att du är medlem och visa att vi är många som tror på en rosa förändring!

Gå in på http://feministisktinitiativ.se/bli-medlem/ (nytt fönster) och skriv upp dig eller förnya ditt medlemskap.