Category: Politikerbloggen

Stinas rapport från Kommunfullmäktige 29/1

Under det senaste Kommunfullmäktigemötet den 29/1 togs uppföljningsrapport 3 upp med fokus på kärnverksamheten. Jag lyfte den del som handlade om personal under äldreomsorgen. Jag ville belysa den del där det angavs om hög sjukfrånvaro samt högre andel som har fått tillsvidareanställning och andelen minskat arbete utförs av timarbete i kommunen. Jag ville ge en liten […]

Läs mer

Fi i NAV

Rapport från Åsa Nilsen: Idag har jag representerat Fi i Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning (NAV). Min upplevelse är att jag känner mig välkomnad både av de som arbetar på förvaltningen, och av de som sitter i NAV. Dagen erbjöd en presentation av nämndens olika avdelningar och vad de gör. Tidigare har Vuxenutbildningsnämnden varit en […]

Läs mer

Fi tar plats i nämnderna

Nu har två av våra politiker i Göteborgs nämnder haft sina första möten. Först ut var Matilda Jacobsson som är ersättare i SDN (stadsdelsnämnd) Centrum och som hade sitt första möte 2 Januari. Så här skriver Matilda om mötet: Alla var trevliga och det känns som ett gott samtalsklimat där en respekterar varandras olikheter. Massor av utbildningar väntar och […]

Läs mer