Category: Politikerbloggen

Studiebesök på Fastighetskontoret

Text av Julia Bahner, ledamot i kommunfullmäktige Göteborg har ett uttalat politiskt mål om att staden ska göras tillgänglig för alla och har prisats för sitt arbetssätt med detta. Tillgänglighet är i grunden en fråga om mänskliga rättigheter men ingår också i övergripande utvecklings- och samhällsplaneringsfrågor. På dagens studiebesök på Fastighetskontoret framkom att tjänstepersonerna där […]

Läs mer

Senaste nytt från Örgryte-Härlanda

Inlägg av Gudrun Tiberg från Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda I början av mars samlade Örgryte-Härlanda (Ö-H) chefer i förvaltningen, fackrepresentanter och nämnden till ett par informationsdagar. Stadsdelsdirektören inledde och sedan tog de andra cheferna över med sina egna områden. Prioriterade satsningar ska i Ö-H göras på primärområdena Torpa, Björkekärr, Olskroken och Kallebäck. Det finns 6-7 skolor o […]

Läs mer

Studiebesök på Crossroads

Text: Sanna Ghotbi   Idag var jag på besök på Crossroads Göteborg för att prata med Claes Haglund, projektledare genom stadsmissionen, om arbetet med utsatta EU-medborgare. Jag är med i den arbetsgrupp som arbetar med stöd till papperslösa och utsatta EU-medborgare och vi befinner oss just nu i processen av att skriva ett budgetförslag kring […]

Läs mer

På studiebesök

Julia Bahner om studiebesöket på Stadsbyggnadskontoret: Just nu arbetar vi för fullt med att utveckla rosa politik som ska in i den rödgrönrosa budgeten för Göteborgs stad. Vi fullmäktigeledamöter ansvarar för var sin arbetsgrupp som fokuserar på en särskild fråga: tillgänglighet (jag), normkritisk pedagogik (Sanna), stöd till papperslösa och utsatta EU-medborgare som vistas i staden (Louise), […]

Läs mer

Sannas och Julias inlägg i KF 29/1

På kommunfullmäktige 29 januari gick även Sanna Ghotbi och Julia Bahner upp i talarstolen. Först gjorde Sanna ett inlägg i diskussionen om ekologiskt kött i Göteborgs skolor: Ordförande, åhörare, fullmäktige! I stället för att se bristen på ekologiskt kött som en anledning att konsumera annat kött bör vi se det som en möjlighet att konsumera […]

Läs mer

Gudrun Tiberg: Nämndarbete i praktiken

För att lära känna vår stadsdel bjöds häromdagen hela stadsdelsnämnden (SDN) i Örgryte-Härlanda på en bussresa genom stadsdelen. Efter valet 2014 har det kommit in många nya politiker i nämnden. De flesta har anknytning till stadsdelen men ändå blev det en lärorik resa. För lärde vi inte känna alla skolbyggnader, kyrkor, förskolor och andra kommunanknutna […]

Läs mer

Stinas rapport från Kommunfullmäktige 29/1

Under det senaste Kommunfullmäktigemötet den 29/1 togs uppföljningsrapport 3 upp med fokus på kärnverksamheten. Jag lyfte den del som handlade om personal under äldreomsorgen. Jag ville belysa den del där det angavs om hög sjukfrånvaro samt högre andel som har fått tillsvidareanställning och andelen minskat arbete utförs av timarbete i kommunen. Jag ville ge en liten […]

Läs mer

Fi i NAV

Rapport från Åsa Nilsen: Idag har jag representerat Fi i Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning (NAV). Min upplevelse är att jag känner mig välkomnad både av de som arbetar på förvaltningen, och av de som sitter i NAV. Dagen erbjöd en presentation av nämndens olika avdelningar och vad de gör. Tidigare har Vuxenutbildningsnämnden varit en […]

Läs mer

Fi tar plats i nämnderna

Nu har två av våra politiker i Göteborgs nämnder haft sina första möten. Först ut var Matilda Jacobsson som är ersättare i SDN (stadsdelsnämnd) Centrum och som hade sitt första möte 2 Januari. Så här skriver Matilda om mötet: Alla var trevliga och det känns som ett gott samtalsklimat där en respekterar varandras olikheter. Massor av utbildningar väntar och […]

Läs mer