Category: Politikerbloggen

Staden vi vill ha

Text: Julia Bahner Idag träffade representanter från de rödgrönrosa partierna gräsrotsorganisationen Staden vi vill ha. Organisationen hade tagit initiativ till mötet för att diskutera deras förslag på hur Göteborg kan utvecklas för ökad demokrati och invånardialog. Inför valet 2014 ordnade de medborgarstämmor där enskilda individer, föreningar och andra intresserade deltog i att ta fram det […]

Läs mer

Julia Bahner och Sanna Ghotbi på Social resursförvaltning

Text: Julia Bahner Studiebesöket inleddes med visning av filmen om förvaltningen, som ger en väldigt bra sammanfattning och övergripande bild av allt det arbete som görs. Därefter diskuterade vi den kommande budgetprocessen med förvaltningsdirektör Michael Ivarsson och controller Ulrika M Lundberg. Vi pratade bland annat om vikten av att satsa på förebyggande arbete för att […]

Läs mer

Rapport från kommunfullmäktigemöte

Louise Thörnqvist, ersättare i kommunfullmäktige: Sex timmars arbetsdag och trängselskatten stod i fokus på mötet med kommunfullmäktige den 19 mars. Försöket om 6 timmars arbetsdag Debatten om försöket med 6 timmars arbetsdag som pågår på ett av stadens äldreboende väckte starka känslor både hos de som är för och de som är emot. Orsaken till att […]

Läs mer

Studiebesök på Fastighetskontoret

Text av Julia Bahner, ledamot i kommunfullmäktige Göteborg har ett uttalat politiskt mål om att staden ska göras tillgänglig för alla och har prisats för sitt arbetssätt med detta. Tillgänglighet är i grunden en fråga om mänskliga rättigheter men ingår också i övergripande utvecklings- och samhällsplaneringsfrågor. På dagens studiebesök på Fastighetskontoret framkom att tjänstepersonerna där […]

Läs mer

Senaste nytt från Örgryte-Härlanda

Inlägg av Gudrun Tiberg från Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda I början av mars samlade Örgryte-Härlanda (Ö-H) chefer i förvaltningen, fackrepresentanter och nämnden till ett par informationsdagar. Stadsdelsdirektören inledde och sedan tog de andra cheferna över med sina egna områden. Prioriterade satsningar ska i Ö-H göras på primärområdena Torpa, Björkekärr, Olskroken och Kallebäck. Det finns 6-7 skolor o […]

Läs mer

Studiebesök på Crossroads

Text: Sanna Ghotbi   Idag var jag på besök på Crossroads Göteborg för att prata med Claes Haglund, projektledare genom stadsmissionen, om arbetet med utsatta EU-medborgare. Jag är med i den arbetsgrupp som arbetar med stöd till papperslösa och utsatta EU-medborgare och vi befinner oss just nu i processen av att skriva ett budgetförslag kring […]

Läs mer

På studiebesök

Julia Bahner om studiebesöket på Stadsbyggnadskontoret: Just nu arbetar vi för fullt med att utveckla rosa politik som ska in i den rödgrönrosa budgeten för Göteborgs stad. Vi fullmäktigeledamöter ansvarar för var sin arbetsgrupp som fokuserar på en särskild fråga: tillgänglighet (jag), normkritisk pedagogik (Sanna), stöd till papperslösa och utsatta EU-medborgare som vistas i staden (Louise), […]

Läs mer

Sannas och Julias inlägg i KF 29/1

På kommunfullmäktige 29 januari gick även Sanna Ghotbi och Julia Bahner upp i talarstolen. Först gjorde Sanna ett inlägg i diskussionen om ekologiskt kött i Göteborgs skolor: Ordförande, åhörare, fullmäktige! I stället för att se bristen på ekologiskt kött som en anledning att konsumera annat kött bör vi se det som en möjlighet att konsumera […]

Läs mer

Gudrun Tiberg: Nämndarbete i praktiken

För att lära känna vår stadsdel bjöds häromdagen hela stadsdelsnämnden (SDN) i Örgryte-Härlanda på en bussresa genom stadsdelen. Efter valet 2014 har det kommit in många nya politiker i nämnden. De flesta har anknytning till stadsdelen men ändå blev det en lärorik resa. För lärde vi inte känna alla skolbyggnader, kyrkor, förskolor och andra kommunanknutna […]

Läs mer