Category: Politikerbloggen

Tjänstemänniskor kan motverka rasism

I ett fullsatt Biopalats vid Kungstorget deltog Julia Bahner och Gudrun Tiberg från Feministiskt initiativs fullmäktigegrupp i Göteborg den 8:e maj på seminariet ”Migration i en tid av främlingsfientlighet och rasism – hur påverkas jag som tjänsteman och medmänniska?”. Doktor Clara Sandelind, som forskar i statsvetenskap vid universitetet i Sheffield, inledde. Hon vill täcka ett […]

Läs mer

På utbildningsdag för Göteborgs råd

Den 7:e maj hölls ett utbildningsseminarium i rådhuset för nya rådsmedlemmar om hur stadens råd fungerar och hur råden påverkar de olika politiska nämnderna och styrelserna i staden. I Göteborg finns sex centrala råd: funktionshinderråd, pensionärsråd, HBTQ-råd, rådet för integrations- och samhällsgemenskap, romska rådet och Sverige-finska rådet. I råden samlas politiker, tjänstepersoner och personer som […]

Läs mer

Debatter i fullmäktige och samtal med demonstranter

Text: Louise Thörnqvist I skrivande stund pågår kommunfullmäktige. Hittills har bland annat ärendet Göteborgs stads strategi mot hemlöshet behandlats och klubbats igenom. Vår ledamot Sanna Ghotbi var uppe och talade och framförde vikten av att papperslösa och utsatta EU-medborgare omfattas av socialtjänstens stöd och insatser och vår gruppledare har varit uppe och talat om vikten […]

Läs mer

Utbildning om medborgardialog

Julia och Tibbe var på en heldagsutbildning om medborgardialog som kommunen anordnade inom ramen för arbetet med social hållbarhet. Dagen bjöd på föreläsningar av forskare, SKL (Sveriges kommuner och landsting) och gruppdiskussioner där vi blandades med politiker och tjänstepersoner av olika färger och expertområden. Vi lärde oss mycket men framförallt väckte dagen många tankar. Medborgardialog […]

Läs mer

Årshjul och utmaningar

Funkisrådet i Örgryte-Härlanda har lagt fast sitt årshjul för 2015. Det är en sorts grundplanering som har använts i Göteborg under att antal år för att styra upp arbetet i staden. Så nästa möte i funkisrådet blir hos FUB, en organisation för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörningar. Rådet kommer också att arbeta med likabehandling, […]

Läs mer

Studiebesök från Region Syddanmark

Text: Julia Bahner Idag kom ett studiebesök bestående av politiker från Region Syddanmark, som var intresserade av att veta mer om Göteborgs stads jämställdhetspolitiska arbete. Vi som representerade staden var förutom mig själv Dario Espiga (kommunalråd S, ordförande i Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning), sekreterare från V och Kd, samt Catarina Pettersson från VägV (alla […]

Läs mer

Staden vi vill ha

Text: Julia Bahner Idag träffade representanter från de rödgrönrosa partierna gräsrotsorganisationen Staden vi vill ha. Organisationen hade tagit initiativ till mötet för att diskutera deras förslag på hur Göteborg kan utvecklas för ökad demokrati och invånardialog. Inför valet 2014 ordnade de medborgarstämmor där enskilda individer, föreningar och andra intresserade deltog i att ta fram det […]

Läs mer

Julia Bahner och Sanna Ghotbi på Social resursförvaltning

Text: Julia Bahner Studiebesöket inleddes med visning av filmen om förvaltningen, som ger en väldigt bra sammanfattning och övergripande bild av allt det arbete som görs. Därefter diskuterade vi den kommande budgetprocessen med förvaltningsdirektör Michael Ivarsson och controller Ulrika M Lundberg. Vi pratade bland annat om vikten av att satsa på förebyggande arbete för att […]

Läs mer

Rapport från kommunfullmäktigemöte

Louise Thörnqvist, ersättare i kommunfullmäktige: Sex timmars arbetsdag och trängselskatten stod i fokus på mötet med kommunfullmäktige den 19 mars. Försöket om 6 timmars arbetsdag Debatten om försöket med 6 timmars arbetsdag som pågår på ett av stadens äldreboende väckte starka känslor både hos de som är för och de som är emot. Orsaken till att […]

Läs mer