Category: Politikerbloggen

Rapport från kommunfullmäktige 20 april

Innan kvällens fullmäktigemöte började samtalade våra politiker med #vistårinteut demonstranterna som står utanför varje fullmäktigemöte för att skapa opinion och förändra den rådande politiken som kränker ensamkommande barns rättigheter. Fi Göteborg står bakom demonstranternas krav och arbetar för att skapa skillnad i frågan. Under mötet gick vårt ledamot Stina Svensson upp under två ärenden. Under […]

Läs mer

Initiativtagare till Kvinnofolkhögskolan prisad av Göteborgs stad

Göteborgs Stads förtjänsttecken delas sedan 1948 ut till personer som gjort betydande insatser för Göteborg. Feministiskt initiativ hade i år nominerat Kerstin Lindahl, en av initiativtagarna till Kvinnofolkhögskolan, som emottog utmärkelsen på den traditionella utdelningen 31 maj.  Kerstin är en av de framsynta personer som skapade Kvinnofolkhögskolan i Göteborg. Kerstin är, med sina snart 90 […]

Läs mer

Studiebesök med fokus på ekonomiskt bistånd för papperslösa

I december var våra politiker Sanna Ghotbi och Louise Thörnqvist på studiebesök hos Jan Svensson på stadsledningskontoret. Jan arbetar med sociala frågor i kommunen med fokus på socialtjänstens arbete och är bland annat ansvarig för att ta fram riktlinjer för försörjningsstöd. Här kommer en rapport om hur studiebesöket var och nyttiga lärdomar vi drog.    Syftet […]

Läs mer

Studiebesök i Slottsskogen

Under hösten gjorde Louise Thörnqvist (ersättare kommunfullmäktige) och Sanna Ghotbi (ledamot i kommunfullmäktige) ett studiebesök i Slottsskogen, och fick då träffa personal från Park- och naturförvaltningen samt personal som arbetar med djurskötsel. Park- och naturförvaltningen är den förvaltning som ansvarar för bland annat stadens parker samt lekplatser runt om i staden. Syftet med studiebesöket var att lära oss mer om […]

Läs mer

Kommunfullmäktige 8 oktober

Kommunfullmäktige pågår. Vi är på plats. Det har varit många diskussioner där vi och andra ledamöter har lyft mänskliga rättigheter. Vid mötets start demonstrerade rätt till asyl utanför fullmäktigesalen. Några av våra politiker samtalade med demonstranterna. Vi tycker det är bra att rösten höjs för rätten till asyl och ett humant flyktingmottagande. Här är ett […]

Läs mer

Alla människor ska färdas väl genom livet!

Stina Svenssons anförande i gruppledardebatten på budgetfullmäktige 15 juni 2015 När vi rödgrönrosa idag presenterar Göteborgs Stads budget för 2016 står satsningar för att skapa ett jämlikt Göteborg i fokus. För att kunna uppnå social hållbarhet krävs det att samhället i alla avseenden beaktar de mänskliga rättigheterna och tryggar rätten till hälsa, arbete, bostad, utbildning, social […]

Läs mer