Fi Göteborg stödjer ROKS stämning av svenska staten!

ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) kräver:
● att kvinnors medborgerliga rättigheter respekteras och skyddas, ingen kvinna ska behöva leva gömd!
● att mäns våld kallas mäns våld och synliggörs och görs giltigt som sådant.
● forskning om teknik och bevissäkring rörande mäns våld mot kvinnor och barn.
● en lagstiftning och en rättstillämpning om våld, vårdnad och umgänge som skyddar kvinnor och barn från våldsamma pappors kontroll.
● en haverikommission kring skandalen med de miljardbelopp Sverige har spenderat på att stoppa mansvåldet samtidigt som ingen förbättring kan skönjas för våldsutsatta kvinnor och deras barn.
● en omstart i arbetet mot mäns våld mot kvinnor där vi i kvinno- och tjejjoursrörelsen sätts i framsätet och där vår kunskap åter börjar räknas som viktig.
Läs artikeln i DN här.
Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) vill att män ska sluta slå eller skrämma kvinnor, tjejer och barn. Därför finns det skyddade platser åt kvinnor, tjejer och barn som är rädda för en farlig man. Platserna heter kvinnojourer. Och för unga tjejer som behöver stöd, råd och hjälp finns det även tjejjourer att vända sig till. 
Kampen mot mäns våld mot kvinnor är en av Feministiskt initiativs kärnfrågor och partiet arbetar aktivt för att lyfta dessa frågor i de kommuner där Fi finns representerade.

F! Göteborg