ÄR DU FI GÖTEBORGS NYA POLITIKER?

I samband med att stadsdelsnämnder avvecklas ska det tillsättas sex nya politiska nämnder i Göteborg.
 
Feministiskt initiativ ska besätta fyra platser i dessa nämnder. Vi söker dig som vill göra en viktig insats för staden och för Fi. Platserna gäller under tiden 2021 och 2022, det vill säga för resten av den här mandatperioden. Är du intresserad, vill nominera någon eller har andra frågor? Hör av dig till oss på valberedningen@figoteborg.se
 
Platserna som Fi ska besätta är:
 
* 1 ordinarie plats i Funktionstödsnämnden (2:a vice ordf)
* 1 ordinarie plats i Socialnämnd Centrum
* 1 ersättarplats i Äldre-, vård- och omsorgsnämnden
* 1 ersättarplats i Socialnämnd Sydväst
 
Nämnderna förbereder ärenden till kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut utförs. Här finns mer information om vad det innebär att vara politiker i en nämnd:
Politikerhandboken – https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a2019125101157196
 
Kontakta oss via mejl valberedningen@figoteborg.se senast 13 september om du vill nominera dig själv eller någon annan. Referenser krävs. Berätta också varför du är intresserad av uppdraget eller varför du tycker att den person som du nominerar skulle passa för uppdraget. Nämn också om du har andra uppdrag för Feministiskt initiativ.
 
Vänliga hälsningar
 
Gudrun, Kristina, Lennart och Peter
 
valberedningen@figoteborg.se
 
Fi Göteborg
http://med.feministisktinitiativ.se/

F! Göteborg