VILL DU BLI NÄMNDEPERSON I TINGSRÄTTEN?

Hej Fi-medlem!
Vi har en vakans som nämndeperson i Tingsrätten. Vi söker dig som vill göra en viktig insats i samhället genom att hjälpa till att avgöra i rättsfall. Är du intresserad, vill nominera någon eller har frågor om nämndepersons-arbetet? Hör av dig till oss på valberedningen@figoteborg.se

Uppdraget

Vakansen gäller perioden 2020-2023. Du kommer att arbeta ungefär 10-20 dagar om året. Du har rätt att ta ledigt från arbetet och till ersättning. Du kan också få ersättning för barnpassning. Du behöver ingen speciell kunskap om juridik och du kommer att få en introduktionsutbildning. En nämndeperson i tingsrätt behöver inte förbereda sig för målen eftersom beslut baseras på vad som kommer fram i rätten.

Vem kan bli nämndeperson?

* Svensk medborgare som inte är underårig, är i konkurstillstånd eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
* Folkbokförd i Göteborgs kommun.
* Du kan inte vara lagfaren domare, anställd vid domstol, åklagare, polisman eller advokat eller någon annan som har till yrke att föra andras talan inför domstol.
* Ingen får samtidigt vara nämndeman i en hovrätt och i en tingsrätt.
* Den som med hänsyn till omdömesförmåga, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget.

Ansökan

Kontakta oss på valberedningen@figoteborg.se senast måndag 6 juli om du vill nominera dig själv eller en annan person. Referens krävs. Berätta också varför du är intresserad av uppdraget eller varför du tycker att den person som du nominerar skulle passa som nämndeperson. Nämn också om du har andra uppdrag för Feministiskt Initiativ.

Vänliga hälsningar
Gudrun, Kristina, Lennart och Peter
valberedningen@figoteborg.se

F! Göteborg