Rapport från kommunfullmäktige 20 april

Innan kvällens fullmäktigemöte började samtalade våra politiker med #vistårinteut demonstranterna som står utanför varje fullmäktigemöte för att skapa opinion och förändra den rådande politiken som kränker ensamkommande barns rättigheter. Fi Göteborg står bakom demonstranternas krav och arbetar för att skapa skillnad i frågan.

Under mötet gick vårt ledamot Stina Svensson upp under två ärenden. Under punkten årsredovisning lyfte Stina våra satsningar för förbättrad arbetsmiljö, höjda löner för låglönesektorn och anställning av fler socialsekreterare samtidigt som hon problematiserade antalet sjukskrivningar och löneskillnaderna mellan olika yrkesgrupper där vård och omsorg har det sämst. Under ärendet uppföljningsrapport del 4 uppmärksammade Stina vikten av vår satsning kring enkelt avhjälpta hinder och försvarade ensamkommande barns rätt till mänskliga rättigheter. Hon kritiserade också de rasistiska yttranden som gjorts i salen och påminde om de högerextrema våldsbrott och hot som drabbat asylsökande bland annat genom mordbränder och bombattentat mot asylboenden i Göteborg.

Louise Thörnqvist, ersättare i fullmäktige, kritiserade Moderaternas motion om att bygga fler externa köpcentrum då det riskerar att utarma stadskärnan, leder till höga hyror som många affärsägare inte har råd med och slår ut småföretagare till förmån för stora butikskedjor. Även Gudrun Tiberg, ledamot i fullmäktige, tog ord i debatten och lyfte vikten av att minska konsumtionen till förmån för miljön. Tyvärr bifölls ändå motionen efter en lång debatt.

Ledamot Sanna Ghotbi gick upp och försvarade stadens satsningar på 6-timmars arbetsdag och lyfte hur en arbetstidsförkortning kan leda till sysselsättning för fler, ökad hälsa, förbättrad arbetsmiljö och kan bidra till jämställda relationer och en hållbar livsstil. ”Det är dags att vi vågar ta stegen för ett modernt samhälle där livet är större än arbetslivet” avslutade Sanna med.

KF_20 april

Syntolkning: ett bildkollage med fyra bilder från fullmäktigemötet. På bild: Gudrun Tiberg, Louise Thörnqvist och Stina Svensson i talarstolen samt en bild med representanter från #vistårinteut samt Stina Sewen och Sanna Ghotbi.

F! Göteborg