Monthly Archives: mars 2016

Kunskapshöjande kväll kring rasdiskriminering på Angereds bio

Med anledning av FN:s internationella dag för avskaffande av rasdiskriminering ordnade F! Göteborg en helkväll på Angereds bio söndagen den 20:e mars. Kvällen inleddes med att Soraya Post höll ett föredrag om sitt antirasistiska arbete som EU-parlamentariker. Hon berättade om framgångar men också motgångar. Hon har fått igenom en resolution om antiziganism och stöttar antirasistiska […]

Läs mer

Att debattera med en Sverigedemokrat

Sedan 2006 sitter Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige i Göteborg vilket lett till att rasistiska och sexistiska uttalanden görs på regelbunden basis. På mötet idag torsdag den 17:e mars ställde Lars Hansson (SD) en interpellation som så tydligt visar på deras rasistiska grund och deras okunnighet. Vår gruppledare Stina Svensson svarade honom så här: Ja, du borde […]

Läs mer

Stina Svensson läser 8:e mars-manifestet

Inspirerade av kvinnorörelsen har representanter från freds, miljö och den antirasistiska feministiska rörelsen under ledning av regissören Stina Oscarson tagit fram ett dagsaktuellt manifest. Detta lästes upp på över hundra 8:e mars-firanden i hela landet. Här kan ni se när Stina Svensson (F!:s gruppledare i kommunfullmäktige) läser manifestet i Göteborg.

Läs mer

Pressmeddelande: Stadsdelarna får miljoner för flyktingmottagandet

​Stadsdelarna får nu kompensation för flyktingmottagandet. 170 miljoner kronor ska täcka de kostnader som uppstått.    Den rödgrönrosa ledningen i Göteborg tar nu ett steg framåt i hanteringen av flyktingsituationen. Staden har fått 369 miljoner kr i statsbidrag till detta. Det rödgrönrosa förslaget är att 28 miljoner kronor ska kompensera utgifterna för 2015. 170 miljoner för 2016 och lika mycket för kommande flyktingmottagande under 2017.   […]

Läs mer