Tjänstemänniskor kan motverka rasism

I ett fullsatt Biopalats vid Kungstorget deltog Julia Bahner och Gudrun Tiberg från Feministiskt initiativs fullmäktigegrupp i Göteborg den 8:e maj på seminariet ”Migration i en tid av främlingsfientlighet och rasism – hur påverkas jag som tjänsteman och medmänniska?”.

Doktor Clara Sandelind, som forskar i statsvetenskap vid universitetet i Sheffield, inledde. Hon vill täcka ett brett fält av attityder till invandring, populistiska partier och strategier för att motverka fördomar. Den antologi som hon varit redaktör för, ”European Populism and Winning the Immigration Debate”, delades ut gratis till alla deltagare i den fullsatta biosalongen och finns att låna hos politikergruppen inom FiGbg.

Från Angereds ungdomsråd deltog processledaren Ali Saidoun, som arbetar med ungdomar där. Rådet består av 35 personer varav den äldsta är 22 år. Rådet är knutet till
stadsdelsnämnden och träffas varannan vecka. Dessutom informerar rådet regelbundet både
stadsdelsdirektör och sektorcheferna i Angered; personer Ali gärna kallar tjänstemänniskor istället för tjänstemän.

– Information och kunskap är viktigt för rådet. Politiker gör faktiskt bra saker som behöver förmedlas, menar Ali.

Julia Bahner ställer frågan: – Hur når ni de ungdomar som blir kvar därute efter att deras vän börjat arbeta med er och lämnat dem bakom sig?

– Jag försökte en gång skapa en grupp för dem. Det gick inte bra. De blev bara ännu mer destruktiva, svarar Ali Saidoun. Men en fungerande grupp skulle kunna ta in fler som står utanför. Att få ett arbete är en viktig del. Det löser inte allt men en del, avslutar Ali Saidoun.

Elizabet George, enhetschef från Integrationscentrum Göteborg inom Social resursförvaltning, inledde sitt anförande med att påpeka att det nu är 70 år sedan många flyktingar kom till Sverige från ett sargat Europa efter andra världskriget. Hon introducerade sedan den välkände barnläkaren Henry Ascher. Han har bland annat varit med och startat Rosengrenska stiftelsen, som ger vård till papperslösa.
– Vid tiden för andra världskriget var Tyskland och Österrike världsledande på kulturområdet i Europa. 150 miljoner människor gick förlorade i kriget. Det är ett helt obegripligt antal. Dessa personer är oersättliga, inledde Henry.

– Hur kunde det bli så här, frågar han sig och menar att har det hänt en gång kan det hända igen. Vi talar gärna om att människan ska bli bättre och bättre, moraliskt sett. Men det moderna samhället påverkar. Det möjliggjorde skapandet av förintelsefabrikerna i
koncentrationslägren. Ett problem för nazisterna var dock de medkännande människorna. Däremot var den effektiva administrationen i Tyskland en fördel, påpekar Henry. Disciplin och rutiner var grundbultar och en del av framgångsreceptet för nazismen.

När Henry Ascher reflekterar över Göteborg och Sverige, menar han att samhället håller på att glida isär.

– Karl Johansskolans rektor tvingades avgå för att hon tog ansvar, menade Henry. Vi är bra på mänskliga rättigheter men ansvaret skuffas bort och då måste vi fråga oss: Vilket ansvar kan jag ta, fortsatte Henry.

– Organisationen World Medical Association bildades tre år efter andra världskrigets
slut. Den stipulerar att läkare inte får delta vid tortyr. Om lagar och regler är omänskliga så ska läkare bryta mot dem. Det borde finnas en liknande lag för tjänstemänniskor, sa
Henry.
– Det är viktigt att vi är bråkiga och besvärliga. Det har alltid funnits grupper som ställts utanför och det är viktigt att definiera dessa. Men vi måste akta oss för alltför snara jämförelser mellan trettiotalet och nu, avslutade Henry Ascher.

Gudrun Tiberg och Julia Bahner var nöjda efter seminariet.

– Jag hoppades få input på hur vi kan hantera Sverigedemokraternas närvaro i de parlamentariska rummen men tyvärr handlade det inte om det. Däremot det Henry pratade om, att vi måste agera medmänskligt för även att inte agera är en form av aktion, stärkte mig i min övertygelse att vi som Fi-politiker måste stå upp för vår politik även om den utmanar rådande normer, ekonomiska föreställningar eller annat, sa Julia.

Läs mer om seminariet i Vårt Göteborg. 

Text: Gudrun Tiberg

Skärmavbild 2015-05-19 kl. 22.54.20

Gudrun Tiberg och Julia Bahner är glada över att ha fått den bok som delades ut gratis till alla deltagare vid seminariet.

F! Göteborg