Årshjul och utmaningar

Funkisrådet i Örgryte-Härlanda har lagt fast sitt årshjul för 2015. Det är en sorts grundplanering som har använts i Göteborg under att antal år för att styra upp arbetet i staden.

Så nästa möte i funkisrådet blir hos FUB, en organisation för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörningar. Rådet kommer också att arbeta med likabehandling, med särskilt fokus på hbtq och människor med funktionsstörningar, som kan bli dubbelt utsatta när de inte har tillgång till allt försvar vi kan behöva i en ibland okunning omvärld.

Jonas Karlsson, anställd i stadsdelsförvaltningen i Örgryte-Härlanda, har, bland många andra arbetsuppgifter, på sitt bord att arbeta med inventeringen av tillgängligheten i stadsdelen. Han kommer till ett av rådets möten där också företrädare för butiker vid Olskrokstorget ska delta.

Gudrun Tiberg valtalar på Olskrokstorget under supervalåret 2014. Foto: Julia Bahner

Gudrun Tiberg valtalar på Olskrokstorget under supervalåret 2014. Foto: Julia Bahner

En viktig fråga för oss som bor i Göteborg är trygghetsvandringar. Funkisrådet i Örgryte-Härlanda har beslutat att ställa upp med en person som kan delta i dem när de ska genomföras i stadsdelen, i samverkan med andra kommunala instanser.

Eftersom funkisrådet är flexibelt kommer det dessutom att ta upp olika frågor allt eftersom de dyker upp under året.

– Det kommer att bli ett spännande år med stora möjligheter till utveckling på mer än ett plan! säger ordföranden i rådet Gudrun Tiberg, FI, som sitter som ersättare i stadsdelsnämnden i Örgryte- Härlanda.

F! Göteborg

Kommentera