Studiebesök på Fastighetskontoret

Text av Julia Bahner, ledamot i kommunfullmäktige

Göteborg har ett uttalat politiskt mål om att staden ska göras tillgänglig för alla och har prisats för sitt arbetssätt med detta. Tillgänglighet är i grunden en fråga om mänskliga rättigheter men ingår också i övergripande utvecklings- och samhällsplaneringsfrågor. På dagens studiebesök på Fastighetskontoret framkom att tjänstepersonerna där delade politikernas syn i detta, vilket var väldigt glädjande! De efterfrågade till och med det planerade strategiska programmet för mänskliga rättigheter som är på gång, och som ni kanske minns var uppe till debatt i höstas i kommunfullmäktige.

 

Bilden föreställer siluetter av olika människor i regnbågsfärger samt bubblor med texten Nödvändigt för 10%, Bra för 40% och Bekvämt för 100% av befolkningen.

Bilden föreställer siluetter av olika människor i regnbågsfärger samt bubblor med texten Nödvändigt för 10%, Bra för 40% och Bekvämt för 100% av befolkningen.

 

För ett tag sedan var jag ju på studiebesök på Stadsbyggnadskontoret och besöket här på Fastighetskontoret var verkligen en bra breddning och fördjupning av mina kunskaper i frågorna. Fastighetskontoret är också så kallad processägare (ansvarig) för stadens arbete med enkelt avhjälpta hinder och är de som samordnar och stöttar de andra förvaltningarnas arbete med frågorna. Arbetet har visat sig vara väldigt lyckosamt då Göteborg till och med vunnit EU-kommissionens pris Access city awards som går till den staden som har det bästa arbetssättet med tillgänglighet i bred bemärkelse. Det finns naturligtvis massor mer att göra innan vi får ett tillgängligt Göteborg men priset visar att vi kommit långt i hur vi styr och strukturerar arbetet i en så stor stad som vi är i jämförelse med andra europeiska städer. För mer detaljerad information om arbetet se t.ex. denna korta film.

 

Bakgrunden till de behov vi ser med att intensifiera arbetet med enkelt avhjälpta hinder i staden finns i den senaste lägesrapporten. Där står bl.a. att flera förvaltningar skriver att arbete med tillgänglighetsfrågorna tar för mycket tid och personella resurser från det ordinarie arbetet och att medel saknas i budgeten för åtgärderna. Det upplevs också som en nackdel när det är externa personer som gör inventering då kompetensen skulle behöva finnas kvar i verksamheten även efter detta skede.

 

Vi har genom dessa två studiebesök och genom att ha läst olika rapporter om hur arbetet går, fått en bra grund till att lägga våra budgetförslag i budgetförhandlingarna med de rödgröna som börjar nästa vecka. Hoppas också att ni som läser får en bild av hur feministisk (kommun)politik i praktiken kan se ut!

 

Bilden föreställer Julia Bahner ståendes mellan de två tjänstepersonerna Birgitta Branegård (tv) och Christina Eide (th)

Bilden föreställer Julia Bahner ståendes mellan de två tjänstepersonerna Birgitta Branegård (tv) och Christina Eide (th)

F! Göteborg

Kommentera