Monthly Archives: mars 2015

Rapport från kommunfullmäktigemöte

Louise Thörnqvist, ersättare i kommunfullmäktige: Sex timmars arbetsdag och trängselskatten stod i fokus på mötet med kommunfullmäktige den 19 mars. Försöket om 6 timmars arbetsdag Debatten om försöket med 6 timmars arbetsdag som pågår på ett av stadens äldreboende väckte starka känslor både hos de som är för och de som är emot. Orsaken till att […]

Läs mer

En krissituation för hela staden

— Det är med sorg vi reagerar på nattens händelser i Biskopsgården, säger Stina Svensson gruppledare (Fi). Våra tankar är hos offrens anhöriga som upplever en ofattbar sorg just nu. Vi känner också med de som bor i området. Detta är en krissituation för hela staden och vi måste gemensamt göra allt som krävs för att skapa ett […]

Läs mer

Studiebesök på Fastighetskontoret

Text av Julia Bahner, ledamot i kommunfullmäktige Göteborg har ett uttalat politiskt mål om att staden ska göras tillgänglig för alla och har prisats för sitt arbetssätt med detta. Tillgänglighet är i grunden en fråga om mänskliga rättigheter men ingår också i övergripande utvecklings- och samhällsplaneringsfrågor. På dagens studiebesök på Fastighetskontoret framkom att tjänstepersonerna där […]

Läs mer

Senaste nytt från Örgryte-Härlanda

Inlägg av Gudrun Tiberg från Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda I början av mars samlade Örgryte-Härlanda (Ö-H) chefer i förvaltningen, fackrepresentanter och nämnden till ett par informationsdagar. Stadsdelsdirektören inledde och sedan tog de andra cheferna över med sina egna områden. Prioriterade satsningar ska i Ö-H göras på primärområdena Torpa, Björkekärr, Olskroken och Kallebäck. Det finns 6-7 skolor o […]

Läs mer

Studiebesök på Crossroads

Text: Sanna Ghotbi   Idag var jag på besök på Crossroads Göteborg för att prata med Claes Haglund, projektledare genom stadsmissionen, om arbetet med utsatta EU-medborgare. Jag är med i den arbetsgrupp som arbetar med stöd till papperslösa och utsatta EU-medborgare och vi befinner oss just nu i processen av att skriva ett budgetförslag kring […]

Läs mer

Vi organiserar oss för att måla 2015 rosa

Tack vare den stora tillströmningen av medlemmar startade föreningen Fi Göteborg återigen upp i november förra året efter att ha varit vilande ett par år. Innan dess koordinerades aktiviteterna i Göteborg av Fi Västra Götaland. I januari valdes en ny styrelse för Fi Göteborg och i slutet av februari anordnades ett stort uppstartsmöte. Många medlemmar kom på uppstartsmötet […]

Läs mer

Lägre påminnelseavgifter och krav på Backaundantaget

Pressmeddelande 5/3 2015 Det Västsvenska paketet behövs för Göteborgs framtid men påminnelseavgiften för trängselskatten måste bli lägre och regeringen måste införa Backaundantaget. Det framgår när de rödgrönrosa partierna i Göteborg idag lämnar sitt yrkande i frågan om trängselskatten. – Jag förstår att en del blir besvikna. Men det Västsvenska paketet är nödvändigt för stadens framtid. […]

Läs mer

GP Debatt: Sluta kriminalisera utsatta grupper

Den fria rörligheten tycks bara gälla de redan privilegierade. Att avhysa utsatta EU-medborgare är inte en lösning på problemet – bara på symtomen. Och ett sätt att kriminalisera utsatta grupper, skriver Feministiskt initiativs fullmäktigeledamöter Sanna Ghotbi, Stina Svensson och Julia Bahner i GP. ”Sverige har ratificerat FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt […]

Läs mer