Gudrun Tiberg: Nämndarbete i praktiken

För att lära känna vår stadsdel bjöds häromdagen hela stadsdelsnämnden (SDN) i Örgryte-Härlanda på en bussresa genom stadsdelen. Efter valet 2014 har det kommit in många nya politiker i nämnden. De flesta har anknytning till stadsdelen men ändå blev det en lärorik resa. För lärde vi inte känna alla skolbyggnader, kyrkor, förskolor och andra kommunanknutna företeelser så lärde vi känna varandra.

Nämndsekreterare Maja Philis deltog också i bussrundturen, som sidekick till vår guide från utvecklingsavdelningen, Erica Ertman. Maja hade sedan ett styvt arbete vid det nämndmöte som följde. Det var nämndens andra möte för året och största delen av mötet upptogs av en genomgång av årsrapporten för 2014. Chefer för de olika verksamhetsområdena i stadsdelsförvaltningen (SDF) talade om starka och svaga sidor inom sina respektive områden. Nämnden lämnade också en politisk analys av rapporten.

 

Gudrun Tiberg, ersättare i SDN Örgryte-Härlanda

 

Erica Ertman, utvecklingsavdelningen, som tillfällig bussguide för SDN Örgryte-Härlanda. Foto Gudrun Tiberg

Erica Ertman, utvecklingsavdelningen, som tillfällig bussguide för SDN Örgryte-Härlanda. Foto Gudrun Tiberg

F! Göteborg

Kommentera